Khi Tim Anh Đi Lạc

Khi Tim Anh Đi Lạc

Lời bài hát Khi Tim Anh Đi Lạc

Đóng góp bởi

Kể từ ngày
Mà mình chia tay
Em vẫn yêu anh
Vẫn mong anh quay về
Đã có những tối
Em ở đây khóc một mình
Rồi tự dặn lòng mình
Hãy cứ tin
Là vào
Một ngày nào không xa
Anh sẽ bên em
Em sẽ quay trở về
Bởi cả thế giới
Em chỉ yêu có một người
Anh cứ đi đi
Em sẽ đợi
Khi mà tim anh
Đã chẳng may đi lạc
Vì ai đó anh đã
Không còn nhớ em
Dù cho anh buông tay em
Em vẫn không buông tay anh
Em sẽ đợi
Dù biết rất mong manh
Con đường anh đi
Nếu lỡ như đau buồn
Thì anh nhớ anh vẫn luôn
Còn có em
Chờ anh thôi không yêu ai
Em vẫn chờ anh ở đây
Bởi tình yêu dành cho anh
Vẫn đong đầy
Kể từ ngày
Mà mình chia tay
Em vẫn yêu anh
Vẫn mong anh quay về
Đã có những tối
Em ở đây khóc một mình
Rồi tự dặn lòng mình
Hãy cứ tin
Là vào
Một ngày nào không xa
Anh sẽ bên em
Em sẽ quay trở về
Bởi cả thế giới
Em chỉ yêu có một người
Anh cứ đi đi
Em sẽ đợi
Khi mà tim anh
Đã chẳng may đi lạc
Vì ai đó anh đã
Không còn nhớ em
Dù cho anh buông tay em
Em vẫn không buông tay anh
Em sẽ đợi
Dù biết rất mong manh
Con đường anh đi
Nếu lỡ như đau buồn
Thì anh nhớ anh vẫn luôn
Còn có em
Chờ anh thôi không yêu ai
Em vẫn chờ anh ở đây
Bởi tình yêu dành cho anh
Vẫn đong đầy
Khi mà tim anh
Đã chẳng may đi lạc
Vì ai đó anh đã
Không còn nhớ em
Dù cho anh buông tay em
Em vẫn không buông tay anh
Em sẽ đợi
Dù biết rất mong manh
Con đường anh đi
Nếu lỡ như đau buồn
Thì anh nhớ anh vẫn luôn
Còn có em
Chờ anh thôi không yêu ai
Em vẫn chờ anh ở đây
Bởi tình yêu dành cho anh
Vẫn đong đầy
Khi mà tim anh
Đã chẳng may đi lạc
Thì em vẫn chờ anh
Ở nơi này