Đến Phút Cuối

Đến Phút Cuối

Lời bài hát Đến Phút Cuối

Đóng góp bởi

Có lẽ đến phút cuối
Anh phải quên nụ cười
Khi con tim em
Đã không còn
Mang ngọt ngào
Ngày lại ngày dài hơn trước
Những kỷ niệm
Dần dần theo em
Cất bước ra đi
Bước sẽ thấy nước mắt
Em đã rơi muộn màng
Đi nhanh đi anh
Nỗi đau ngày mai hiện về
Và lại cười cười khi khóc
Những hoài niệm
Ùa về dần bước vì ai
Và từng ngày qua phải cố
Để nước mắt
Không còn rơi rơi
Bước tiếp đi về nơi
Yêu thương luôn
Chờ em đi đến
Và từng ngày anh phải xoá
Để trước mắt không còn em
Em ơi
Ngày lại trôi với anh vậy thôi
Rồi nhìn bên nơi nào
Đã có tiếng nói của một ai ai
Chợt tiếng yêu
Cùng anh (em)
Đang đi bên người
Anh (em) mong muốn
Chợt cơn mưa buồn rơi
Ngước lên nhìn mây
Rồi thời gian sẽ qua
Chúc anh (em) được vui...
Có lẽ đến phút cuối
Anh phải quên nụ cười
Khi con tim em
Đã không còn
Mang ngọt ngào
Ngày lại ngày dài hơn trước
Những kỷ niệm
Dần dần theo em
Cất bước ra đi
Bước sẽ thấy nước mắt
Em đã rơi muộn màng
Đi nhanh đi anh
Nỗi đau ngày mai hiện về
Và lại cười cười khi khóc
Những hoài niệm
Ùa về dần bước vì ai
Và từng ngày qua phải cố
Để nước mắt
Không còn rơi rơi
Bước tiếp đi về nơi
Yêu thương luôn
Chờ em đi đến
Và từng ngày anh phải xoá
Để trước mắt không còn em
Em ơi
Ngày lại trôi với anh vậy thôi
Rồi nhìn bên nơi nào
Đã có tiếng nói của một ai ai
Chợt tiếng yêu
Cùng anh (em)
Đang đi bên người
Anh (em) mong muốn
Chợt cơn mưa buồn rơi
Ngước lên nhìn mây
Rồi thời gian sẽ qua
Chúc anh (em) được vui...
Và từng ngày qua phải cố
Để nước mắt
Không còn rơi rơi
Bước tiếp đi về nơi
Yêu thương luôn
Chờ em đi đến
Và từng ngày anh phải xoá
Để trước mắt không còn em
Em ơi
Ngày lại trôi với anh vậy thôi
Rồi nhìn bên nơi nào
Đã có tiếng nói của một ai ai
Chợt tiếng yêu
Cùng anh (em)
Đang đi bên người
Anh (em) mong muốn
Chợt cơn mưa buồn rơi
Ngước lên nhìn mây
Rồi thời gian sẽ qua
Chúc anh (em) được vui...