Hạnh Phúc Của Người Khác

Hạnh Phúc Của Người Khác

Xem MV bài hát

Lời bài hát Hạnh Phúc Của Người Khác

Đóng góp bởi

Anh là người đầu tiên dạy cho em
Cảm giác yêu như thế nào
Cũng là người đầu tiên trao đến em
Bao nụ hôn trên đầu môi
Anh tô vẽ một tương lai đẹp hơn
Bức tranh muôn màu
Và em luôn hằng mơ ta sẽ
Mãi mãi có nhau
Em cố gượng cười che giấu niềm đau
Khắc sâu trong đáy lòng
Quá hi vọng yêu anh để
Rồi tổn thương gấp trăm lần
Khi bây giờ bên đời anh vướng mang
Biết bao nhiêu bóng hình
Anh chỉ yêu em trong lừa dối
Trò chơi kết thúc khi anh bên người khác
Làm sao có thể khuyên anh
Tìm lại hạnh phúc đánh rơi
Làm sao xóa nhòa quá khứ
Trong tim mang nỗi đắng cay
Mình đến bên nhau đã khó anh còn
Gieo bao sóng gió hỡi anh
Làm sao em có thể sống tiếp được đây
Đoạn cuối con đường còn xa
Anh hãy cứ bước tiếp đi
Hạnh phúc đâu phải dễ kiếm một người
Thật lòng giống em
Nếu lỡ mai này tình cờ gặp lại
Đừng gọi tên nhau nhé anh
Hãy làm ngơ như hai
Người dưng chưa từng yêu
Anh là người đầu tiên dạy cho em
Cảm giác yêu như thế nào
Cũng là người đầu tiên trao đến em
Bao nụ hôn trên đầu môi
Anh tô vẽ một tương lai đẹp hơn
Bức tranh muôn màu
Và em luôn hằng mơ ta sẽ
Mãi mãi có nhau
Em cố gượng cười che giấu niềm đau
Khắc sâu trong đáy lòng
Quá hi vọng yêu anh để
Rồi tổn thương gấp trăm lần
Khi bây giờ bên đời anh vướng mang
Biết bao nhiêu bóng hình
Anh chỉ yêu em trong lừa dối
Trò chơi kết thúc khi anh bên người khác
Làm sao có thể khuyên anh
Tìm lại hạnh phúc đánh rơi
Làm sao xóa nhòa quá khứ
Trong tim mang nỗi đắng cay
Mình đến bên nhau đã khó anh còn
Gieo bao sóng gió hỡi anh
Làm sao em có thể sống tiếp được đây
Đoạn cuối con đường còn xa
Anh hãy cứ bước tiếp đi
Hạnh phúc đâu phải dễ kiếm một người
Thật lòng giống em
Nếu lỡ mai này tình cờ gặp lại
Đừng gọi tên nhau nhé anh
Hãy làm ngơ như hai
Người dưng chưa từng yêu
Làm sao có thể khuyên anh
Tìm lại hạnh phúc đánh rơi
Làm sao xóa nhòa quá khứ
Trong tim mang nỗi đắng cay
Mình đến bên nhau đã khó anh còn
Gieo bao sóng gió hỡi anh
Làm sao em có thể sống tiếp được đây
Đoạn cuối con đường còn xa
Anh hãy cứ bước tiếp đi
Hạnh phúc đâu phải dễ kiếm một người
Thật lòng giống em
Nếu lỡ mai này tình cờ gặp lại
Đừng gọi tên nhau nhé anh
Hãy làm ngơ như hai
Người dưng chưa từng yêu
Nếu lỡ mai này tình cờ gặp lại
Đừng gọi tên nhau nhé anh
Hãy làm ngơ như hai
Người dưng chưa từng yêu