Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc

Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc

Lời bài hát Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc

Đóng góp bởi

Chỉ cần anh được vui em sẽ
Thấy yên bình..chỉ cần
Anh hạnh phúc em có
Thể rời xa,chỉ một lần như
Thế,chỉ một lần yêu anh
,hơn yêu chính mình..
Từng ngày qua em sống
Trong những nỗi cô
Đơn,từng ngày qua em
Sống trong những tia hy
Vọng,người về đây bên em
,nói yêu em,như ngày
Xưa
Xin anh một lần
Hãy ôm em trong vòng
Tay,xin anh một lần
Hãy yêu em không đổi
Thay..dẫu cho mai này,
Người đắm say tình yêu
Mới,dẫu cho mai này
Hạnh phúc xa ngàn khơi..
Xin anh một lần hãy ôm
Em trong vòng tay,xin
Anh một lần hãy yêu em
Không đổi thay..đã bao
Đêm rồi,cô đơn và thức trắng,
Chờ anh quay về..về
Với yêu thương..!!!
Chỉ cần anh được vui em sẽ
Thấy yên bình..chỉ cần
Anh hạnh phúc em có
Thể rời xa,chỉ một lần như
Thế,chỉ một lần yêu anh
,hơn yêu chính mình..
Từng ngày qua em sống
Trong những nỗi cô
Đơn,từng ngày qua em
Sống trong những tia hy
Vọng,người về đây bên em
,nói yêu em,như ngày
Xưa
Xin anh một lần
Hãy ôm em trong vòng
Tay,xin anh một lần
Hãy yêu em không đổi
Thay..dẫu cho mai này,
Người đắm say tình yêu
Mới,dẫu cho mai này
Hạnh phúc xa ngàn khơi..
Xin anh một lần hãy ôm
Em trong vòng tay,xin
Anh một lần hãy yêu em
Không đổi thay..đã bao
Đêm rồi,cô đơn và thức trắng,
Chờ anh quay về..về
Với yêu thương..!!!
Dẫu cho mai này,
Người đắm say tình yêu
Mới,dẫu cho mai này
Hạnh phúc xa ngàn khơi..