Sai Lầm Khi Yêu Anh

Sai Lầm Khi Yêu Anh

Lời bài hát Sai Lầm Khi Yêu Anh

Đóng góp bởi

Khi xưa anh vui thì anh hứa
Người hứa sẽ mãi mãi
Không phụ tình
Nay sao anh cho em nhiều xót xa
Người yêu ơi
Sao nỡ reo chi niềm đau
Mưa đang tuôn rơi
Lòng nghe tái tê
Nhạc tương tư
Như rớt rơi trong tâm hồn
Tôi nghe trong con tim mình rất đau
Vì hôm nay
Tôi biết yêu anh là sai.
Giờ anh đổi thay
Nên anh bay như áng mây
Anh ở bên tôi
Khi thấy cô đơn mà thôi
Anh thích bên tôi
Khi đời anh lẻ loi
Rồi khi vui
Anh không cần nhớ gì tôi
Người ơi cớ sao
Anh cho em bao ước mơ
Nhưng đến hôm nay
Anh đổi thay quên tình em
Em quá ngây thơ
Nên vội vàng yêu đắm say
Giờ chua cay
Em biết yêu anh là sai
Khi xưa anh vui thì anh hứa
Người hứa sẽ mãi mãi
Không phụ tình
Nay sao anh cho em nhiều xót xa
Người yêu ơi
Sao nỡ reo chi niềm đau
Mưa đang tuôn rơi
Lòng nghe tái tê
Nhạc tương tư
Như rớt rơi trong tâm hồn
Tôi nghe trong con tim mình rất đau
Vì hôm nay
Tôi biết yêu anh là sai.
Giờ anh đổi thay
Nên anh bay như áng mây
Anh ở bên tôi
Khi thấy cô đơn mà thôi
Anh thích bên tôi
Khi đời anh lẻ loi
Rồi khi vui
Anh không cần nhớ gì tôi
Người ơi cớ sao
Anh cho em bao ước mơ
Nhưng đến hôm nay
Anh đổi thay quên tình em
Em quá ngây thơ
Nên vội vàng yêu đắm say
Giờ chua cay
Em biết yêu anh là sai
Giờ anh đổi thay
Nên anh bay như áng mây
Anh ở bên tôi
Khi thấy cô đơn mà thôi
Anh thích bên tôi
Khi đời anh lẻ loi
Rồi khi vui
Anh không cần nhớ đến tôi
Người ơi cớ sao
Anh cho em bao ước mơ
Nhưng đến hôm nay
Anh đổi thay quên tình em
Em quá ngây thơ
Nên vội vàng yêu đắm say
Giờ chua cay
Em biết yêu anh là sai