Lúc Em Cần Anh Ở Đâu

Lúc Em Cần Anh Ở Đâu

Lời bài hát Lúc Em Cần Anh Ở Đâu

Đóng góp bởi

Lúc em cần anh đang ở đâu hỡi người?
Lúc em cần anh
Như bóng chim cuối trời.
Lúc em cần thì anh đang rất vui.
Bên 1 người cũng đang rất cần anh.
Lúc anh cần em luôn ở bên vỗ về
Lúc anh cần em luôn không xa cách rời.
Lúc anh cần thì anh luôn có em
Người yêu ơi xin đừng bất công với em!
Lúc em cần anh chở che
Anh vô tình vui với ai????
Rồi cho em bao tổn thương
Là người em yêu rất nhiều.
Tháng năm qua em
Đã mang đến anh bao niềm vui
Mà sao anh cho em toàn nước mắt?
Lúc em cần anh hơn thế
Sao anh đành quay bước đi?
Vậy thì em sẽ cố quên
Dẫu biết trái tim thật đau
Vẫn mong sao qua thời gian
Bao vết thương sẽ nhạt phai.
Và ai kia sẽ luôn ở bên anh
Lúc anh cần
Lúc em cần anh đang ở đâu hỡi người?
Lúc em cần anh
Như bóng chim cuối trời.
Lúc em cần thì anh đang rất vui.
Bên 1 người cũng đang rất cần anh.
Lúc anh cần em luôn ở bên vỗ về
Lúc anh cần em luôn không xa cách rời.
Lúc anh cần thì anh luôn có em
Người yêu ơi xin đừng bất công với em!
Lúc em cần anh chở che
Anh vô tình vui với ai????
Rồi cho em bao tổn thương
Là người em yêu rất nhiều.
Tháng năm qua em
Đã mang đến anh bao niềm vui
Mà sao anh cho em toàn nước mắt?
Lúc em cần anh hơn thế
Sao anh đành quay bước đi?
Vậy thì em sẽ cố quên
Dẫu biết trái tim thật đau
Vẫn mong sao qua thời gian
Bao vết thương sẽ nhạt phai.
Và ai kia sẽ luôn ở bên anh
Lúc anh cần
Lúc em cần anh chở che
Anh vô tình vui với ai????
Rồi cho em bao tổn thương
Là người em yêu rất nhiều.
Tháng năm qua em
Đã mang đến anh bao niềm vui
Mà sao anh cho em toàn nước mắt?
Lúc em cần anh hơn thế
Sao anh đành quay bước đi?
Vậy thì em sẽ cố quên
Dẫu biết trái tim thật đau
Vẫn mong sao qua thời gian
Bao vết thương sẽ nhạt phai.
Và ai kia sẽ luôn ở bên anh
Lúc anh cần
Vẫn mong sao qua thời gian
Bao vết thương sẽ nhạt phai.
Và ai kia sẽ luôn ở bên anh
Lúc anh cần