Cứ Cho Là Duyên Số

Cứ Cho Là Duyên Số

Lời bài hát Cứ Cho Là Duyên Số

Đóng góp bởi

Đã nhiều lần em cứ hỏi chính mình
Anh và em giờ đây có nên dừng lại
Bởi em thấy một điều
Tình yêu không còn nhiều
Hình như anh muốn chấm dứt
Một tình yêu
Cứ nhạt dần cho dẫu đứng rất gần
Nhưng mà sao giờ em
Thấy anh xa vô cùng
Thấy ánh mắt lạnh lùng
Của anh em hiểu rằng
Em và anh đến đây
Đã hết duyên hết phận
Trả lại anh cả thế giới
Khi mà em chưa tới
Dẫu biết em sẽ rơi
Thật nhiều nước mắt
Ngày hôm qua còn hạnh phúc
Mà hôm nay kết thúc rồi
Em đi nhưng tim em vẫn yêu người
Dù buồn đau em phải cố
Cho là do duyên số
Dẫu biết anh đã yêu
Một người mới đến
Từ đây em sẽ tự bước
Tự lau nước mắt cho mình
Xem như đôi ta có duyên không phận
Đã nhiều lần em tự hỏi chính mình
Anh và em giờ đây có nên dừng lại
Bởi em thấy một điều
Tình yêu không còn nhiều
Hình như anh muốn chấm dứt
Một tình yêu
Cứ nhạt dần cho dẫu đứng rất gần
Nhưng mà sao giờ em
Thấy anh xa vô cùng
Thấy ánh mắt lạnh lùng
Của anh em hiểu rằng
Em và anh đến đây
Đã hết duyên hết phận
Trả lại anh cả thế giới
Khi mà em chưa tới
Dẫu biết em sẽ rơi
Thật nhiều nước mắt
Ngày hôm qua còn hạnh phúc
Mà hôm nay kết thúc rồi
Em đi nhưng tim em vẫn yêu người
Dù buồn đau em phải cố
Cho là do duyên số
Dẫu biết anh đã yêu
Một nguồi mới đến
Từ đây em sẽ tự bước
Tự lau nước mắt cho mình
Xem như đôi ta có duyên không phận
Trả lại anh cả thế giới
Khi mà em chưa tới
Dẫu biết em sẽ rơi
Thật nhiều nước mắt
Ngày hôm qua còn hạnh phúc
Mà hôm nay kết thúc rồi
Em đi nhưng tim em vẫn yêu người
Dù buồn đau em phải cố
Cho là do duyên số
Dẫu biết anh đã yêu
Một nguồi mới đến
Từ đây em sẽ tự bước
Tự lau nước mắt cho mình
Xem như đôi ta có duyên không phận
Xem như đôi ta có duyên không phận