Phật Là Ánh Từ Quang

Phật Là Ánh Từ Quang

Xem MV bài hát

Lời bài hát Phật Là Ánh Từ Quang

Đóng góp bởi

Phật là ánh từ quang
Soi lối con trở về
Nguồn pháp từ mênh mông
Đưa con về bờ giác
Phật từ bi soi sáng
Đưa con thoát lầm mê
Đã bao đời say đắm
Trên nhung gấm lụa là
Xin được làm con ngoan
Vui sống bên cha lành
Xin được làm cánh đồng
Cho ngọn lúa xanh tươi
Xin một lần được nương
Theo gót chân cha lành
Xin làm cơn mưa pháp
Tưới mát đời khô khan
Phật là ánh từ quang
Cho tâm con bừng sáng
Thấu triệt đời hư vô
Đắm trong biển luân hồi
Phật từ bi chỉ lối
Đưa con khỏi trầm luân
Nương tựa ba ngôi báu
Thoát khỏi đời bể dâu
Phật là ánh từ quang
Soi lối con trở về
Nguồn pháp từ mênh mông
Đưa con về bờ giác
Phật từ bi soi sáng
Đưa con thoát lầm mê
Đã bao đời say đắm
Trên nhung gấm lụa là
Xin được làm con ngoan
Vui sống bên cha lành
Xin được làm cánh đồng
Cho ngọn lúa xanh tươi
Xin một lần được nương
Theo gót chân cha lành
Xin làm cơn mưa pháp
Tưới mát đời khô khan
Phật là ánh từ quang
Cho tâm con bừng sáng
Thấu triệt đời hư vô
Đắm trong biển luân hồi
Phật từ bi chỉ lối
Đưa con khỏi trầm luân
Nương tựa ba ngôi báu
Thoát khỏi đời bể dâu
Phật từ bi chỉ lối
Đưa con khỏi trầm luân
Nương tựa ba ngôi báu
Thoát khỏi đời bể dâu