Nơi Anh Đi

Nơi Anh Đi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Nơi Anh Đi

Đóng góp bởi

Trên con đường
Ngập tràn hoa nắng
Mùa thu cũng
Chút lá vàng bay
Có em ngày
Lại ngày bên anh
Ta đi chung
Trên con đường yêu
Ánh mặt trời
Dõi về phương xa
Nơi mà xưa
Có yêu một người
Rồi chia tay
Ta đi khác đường
Rồi anh đi
Tìm hạnh phúc mới
Có một người
Mà anh đã yêu
Rất chân thành
Lại thương anh
Còn em sao giờ
Đã có ai
Nguyện cầu em
Ở phương xa ấy
Sẽ có người
Cùng em mỗi đêm
Sẽ có người
Cùng em sớt chia
Niềm vui kia
Hạnh phúc
Dịu êm
Trên con đường
Ngập tràn hoa nắng
Mùa thu cũng
Chút lá vàng bay
Có em ngày
Lại ngày bên anh
Ta đi chung
Trên con đường yêu
Ánh mặt trời
Dõi về phương xa
Nơi mà xưa
Có yêu một người
Rồi chia tay
Ta đi khác đường
Rồi anh đi
Tìm hạnh phúc mới
Có một người
Mà anh đã yêu
Rất chân thành
Lại thương anh
Còn em sao giờ
Đã có ai
Nguyện cầu em
Ở phương xa ấy
Sẽ có người
Cùng em mỗi đêm
Sẽ có người
Cùng em sớt chia
Niềm vui kia
Hạnh phúc
Dịu êm
Rồi anh đi
Tìm hạnh phúc mới
Có một người
Mà anh đã yêu
Rất chân thành
Lại thương anh
Còn em sao giờ
Đã có ai
Nguyện cầu em
Ở phương xa ấy
Sẽ có người
Cùng em mỗi đêm
Sẽ có người
Cùng em sớt chia
Niềm vui kia
Hạnh phúc
Dịu êm
Niềm vui kia
Hạnh phúc
Dịu êm