Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Lời bài hát Tìm Lại Hạnh Phúc

Đóng góp bởi

Bước đi trên con đường mà ngày xưa
Chúng ta hay vui đùa hứa mãi yêu
Mà giờ đây mình anh lẻ loi
Ánh trăng kia đã tàn
Bao yêu thương nay đã trôi xa
Nói cho anh một lời dù lòng đau
Cớ sao em vô tình nỡ bước đi
Giờ mình anh ôm
Bao nỗi đau nén chặt vào tim
Chỉ mình anh biết, mình anh
Hiểu vậy thôi
Và cơn mưa đã xóa hết ngàn
Lời hứa em trao năm nào
Từng ngày qua lòng thầm
Mong tìm lại hạnh phúc
Người yêu ơi, vì sao em lại
Quay bước quên câu giã từ
Hay là vì người hết yêu anh từ lâu
Ngày em đi lòng quặn đau
Mà anh nói không sao nên lời
Một lần thôi được ôm
Em để rồi xa mãi
Rồi một mai mình gặp nhau
Thì không biết nên vui hay buồn
Tại vì sao cuộc sống
Không như ta hằng mong
Nói cho anh một lời dù lòng đau
Cớ sao em vô tình nỡ bước đi
Giờ mình anh ôm
Bao nỗi đau nén chặt vào tim
Chỉ mình anh biết, mình anh
Hiểu vậy thôi
Và cơn mưa đã xóa hết ngàn
Lời hứa em trao năm nào
Từng ngày qua lòng thầm
Mong tìm lại hạnh phúc
Người yêu ơi, vì sao em lại
Quay bước quên câu giã từ
Hay là vì người hết yêu anh từ lâu
Ngày em đi lòng quặn đau
Mà anh nói không sao nên lời
Một lần thôi được ôm
Em để rồi xa mãi
Rồi một mai mình gặp nhau
Thì không biết nên vui hay buồn
Tại vì sao cuộc sống
Không như ta hằng mong
Và cơn mưa đã xóa hết ngàn
Lời hứa em trao năm nào
Từng ngày qua lòng thầm
Mong tìm lại hạnh phúc
Người yêu ơi, vì sao em lại
Quay bước quên câu giã từ
Hay là vì người hết yêu anh từ lâu
Ngày em đi lòng quặn đau
Mà anh nói không sao nên lời
Một lần thôi được ôm
Em để rồi xa mãi
Rồi một mai mình gặp nhau
Thì không biết nên vui hay buồn
Tại vì sao cuộc sống
Không như ta hằng mong
Tại vì sao cuộc sống
Không như ta hằng mong