Người Đến Trễ

Người Đến Trễ

Lời bài hát Người Đến Trễ

Đóng góp bởi

Phải làm sao để cho
Anh không phải buồn
Phải làm sao để cho
Anh không phải sầu
Cầu mong sao thời gian
Hãy như lúc đầu
Lúc xưa ta
Chưa hề quen biết
Tình yêu ơi tại sao
Con tim quá khờ
Tình yêu ơi tại sao
Con tim cứ chờ
Một người không về đây
Yêu anh hững hờ
Thôi rồi phải cố quên em
Anh vẫn mãi
Là người đến trễ
Nhìn em với ai yên vui
Sao lòng thấy buồn
Anh vẫn mãi
Là người đến sau
Dù thương đau nhưng anh
Vẫn thầm mơ ước
Ước muốn cũng
Chỉ là mong ước
Sao không thể cho ta
Quen nhau ngay ở phút đầu
Vẫn cố bước
Đi về phía em
Vẫn nghe con tim
Anh xót xa bao ngày
Vẫn nghe nỗi buồn
Từng ngày tháng qua
Vẫn nghe tình anh
Từng ngày xót xa
Vẫn nghe lòng bao chua xót
Yêu làm chi
Yêu làm gì em hỡi
Phải làm sao để cho
Anh không phải buồn
Phải làm sao để cho
Anh không phải sầu
Cầu mong sao thời gian
Hãy như lúc đầu
Lúc xưa ta
Chưa hề quen biết
Tình yêu ơi tại sao
Con tim quá khờ
Tình yêu ơi tại sao
Con tim cứ chờ
Một người không về đây
Yêu anh hững hờ
Thôi rồi phải cố quên em
Ước muốn cũng
Chỉ là mong ước
Sao không thể cho ta
Quen nhau ngay ở phút đầu
Vẫn cố bước
Đi về phía em
Vẫn nghe con tim
Anh xót xa bao ngày
Vẫn nghe nỗi buồn
Từng ngày tháng qua
Vẫn nghe tình anh
Từng ngày xót xa
Vẫn nghe lòng bao chua xót
Yêu làm chi
Yêu làm gì em hỡi
Phải làm sao để cho
Anh không phải buồn
Phải làm sao để cho
Anh không phải sầu
Cầu mong sao thời gian
Hãy như lúc đầu
Lúc xưa ta
Chưa hề quen biết
Tình yêu ơi tại sao
Con tim quá khờ
Tình yêu ơi tại sao
Con tim cứ chờ
Một người không về đây
Yêu anh hững hờ
Thôi rồi phải cố quên em
Phải làm sao để cho
Anh không phải buồn
Phải làm sao để cho
Anh không phải sầu
Cầu mong sao thời gian
Hãy như lúc đầu
Lúc xưa ta
Chưa hề quen biết
Tình yêu ơi tại sao
Con tim quá khờ
Tình yêu ơi tại sao
Con tim cứ chờ
Một người không về đây
Yêu anh hững hờ
Thôi rồi phải cố quên em
Một người không về đây
Yêu anh hững hờ
Thôi rồi phải cố quên em
Một người không về đây
Yêu anh hững hờ
Thôi rồi phải cố quên em