Nụ Hồng Mong Manh (Remix)

Nụ Hồng Mong Manh (Remix)

Lời bài hát Nụ Hồng Mong Manh (Remix)

Đóng góp bởi

Anh đem trao cho em nụ hồng
Nụ hồng mong manh như sương
Mai trong gió
Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn
Mong sao hoa không phai sắc hương
Nhưng bông hoa kia mau phai tàn
Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá
Em nghe như trong tim rạng vỡ
Nỗi đau làm nhạt nhòa
Một trời sương khói
Anh như chim bay quên đường về
Âm thầm mình em
Nơi đây với những bâng khuâng
Cánh chim ơi! còn mịt mù tận trời nào
Vui chi nơi xa xôi ấy
Anh quên em như quên cánh hoa
Nhưng sao nay anh quay trở về
Ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi
Em nay như trăng đã úa
Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ....
Anh đem trao cho em nụ hồng
Nụ hồng mong manh như sương
Mai trong gió
Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn
Mong sao hoa không phai sắc hương
Nhưng bông hoa kia mau phai tàn
Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá
Em nghe như trong tim rạng vỡ
Nỗi đau làm nhạt nhòa
Một trời sương khói
Anh như chim bay quên đường về
âm thầm mình em
Nơi đây với những bâng khuâng
Cánh chim ơi! còn mịt mù tận trời nào
Vui chi nơi xa xôi ấy
Anh quên em như quên cánh hoa
Nhưng sao nay anh quay trở về
Ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi
Em nay như trăng đã uá
Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ....
Nhưng sao nay anh quay trở về
Ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa dù này chỉ là mộng thôi
Em nay như trăng đã uá
Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ....