Tình Đã Nhạt Mờ (Remix)

Tình Đã Nhạt Mờ (Remix)

Lời bài hát Tình Đã Nhạt Mờ (Remix)

Đóng góp bởi

Bóng đêm về ánh trăng về
Người ra đi bao lâu
Xa xăm chẳng khi quay về
Người ra đi mà lòng
Còn nhớ trong câu thề
Lòng còn nhớ một người
Bóng đêm tàn ánh trăng tàn
Tình yêu ta năm xưa
Cho nhau đã như không còn
Kỷ niệm xưa giờ này
Chợt đã như hao mòn
Tình này đã hao mòn
Lòng vẫn nhớ
Những lúc chất đầy dấu ái ân
Tay trong tay đam mê
Ngất say men tình
Môi trong môi với lời êm ấm
Chẳng khi lìa xa
Tình vẫn đó mãi nhớ
Đến người dẫu cách xa
Khi năm xưa bên nhau
Bước chung con đường
Đêm nay sao chỉ còn
Hình bóng bước trên đường xưa
Bóng đêm tàn cánh hoa tàn
Nụ hôn xưa
Ta trao nhau cho nhau
Đã như phai tàn
Lệ chia ly ngập tràn
Màu mắt như đêm huyền
Lòng này cố quên người
Cánh hoa tàn giấc mơ tàn
Cầu xin cho đôi ta
Quên đi những ưu tư buồn
Kỷ niệm xưa giờ này
Là bóng chẳng phai tàn
Tình này đã nhạt mờ
Lòng vẫn nhớ
Những lúc chất đầy dấu ái ân
Tay trong tay đam mê
Ngất say men tình
Môi trong môi với lời êm ấm
Chẳng khi lìa xa
Tình vẫn đó mãi nhớ
Đến người dẫu cách xa
Khi năm xưa bên nhau
Bước chung con đường
Đêm nay sao chỉ còn
Hình bóng bước trên đường xưa
Lòng vẫn nhớ
Những lúc chất đầy dấu ái ân
Tay trong tay đam mê
Ngất say men tình
Môi trong môi với lời êm ấm
Chẳng khi lìa xa
Tình vẫn đó mãi nhớ
Đến người dẫu cách xa
Khi năm xưa bên nhau
Bước chung con đường
Đêm nay sao chỉ còn
Hình bóng bước trên đường xưa
Đêm nay sao chỉ còn
Hình bóng bước trên đường xưa