Tình 3 Năm Remix

Tình 3 Năm Remix

Lời bài hát Tình 3 Năm Remix

Đóng góp bởi

Tình 3 năm đổi thay 1 lúc,
Vì e ko giữ vững hạnh phúc,
Nên giờ đây đã đắng
Cay giấc mộng đầu,
Tình bên nhau rồi phải rời
Xa chẳng lẽ yêu nhận lấy
Khổ đau hay tại bởi duyên
Số ta ko được bên nhau.
3 năm mình bên nhau vì sao
Em lại thay đổi cuộc sống
Có nhiều trắc trở hay vì anh,
Vì ko lo được cho em vì
Không mang lại hạnh phúc
Nên em vứt bỏ không nghĩ suy.
TÌnh 3 năm dành cho nhau
Bên nhau ko rời nữa bước,
Ngày tháng đông đầy nhật
Ký của chúng mình,
Giờ đây vở từng trang giấy
Dòng chữ em vẫn in đấy
Sao hôm nay
Lại thiếu đi 1 người
Tình 3 năm đổi thay 1 lúc,
Vì e ko giữ vững hạnh phúc,
Nên giờ đây đã đắng
Cay giấc mộng đầu,
Tình bên nhau rồi phải
Rời xa chẳng lẽ yêu nhận
Lấy khổ đau hay tại bởi
Duyên số ta ko được bên nhau.
Tình 3 năm đổi thay 1 lúc,
Vì e ko giữ vững hạnh phúc,
Nên giờ đây đã đắng
Cay giấc mộng đầu,
Tình bên nhau rồi phải
Rời xa chẳng lẽ yêu nhận
Lấy khổ đau hay tại bởi
Duyên số ta ko được bên nhau.
3 năm mình bên nhau vì sao
Em lại thay đổi cuộc sống
Có nhiều trắc trở hay vì anh,
Vì ko lo được cho em vì
Không mang lại hạnh phúc
Nên em vứt bỏ không nghĩ suy.
TÌnh 3 năm dành cho nhau
Bên nhau ko rời nữa bước,
Ngày tháng đông đầy nhật
Ký của chúng mình,
Giờ đây vở từng trang giấy
Dòng chữ em vẫn in đấy
Sao hôm nay
Lại thiếu đi 1 người
Tình 3 năm đổi thay 1 lúc,
Vì e ko giữ vững hạnh phúc,
Nên giờ đây đã đắng
Cay giấc mộng đầu,
Tình bên nhau rồi phải
Rời xa chẳng lẽ yêu nhận
Lấy khổ đau hay tại bởi
Duyên số ta ko được bên nhau.
Tình 3 năm đổi thay 1 lúc,
Vì e ko giữ vững hạnh phúc,
Nên giờ đây đã đắng
Cay giấc mộng đầu,
Tình bên nhau rồi phải
Rời xa chẳng lẽ yêu nhận
Lấy khổ đau hay tại bởi
Duyên số ta ko được bên nhau.
Hay tại bởi
Duyên số ta ko được bên nhau.