Tại Em Mà Tôi Như Thế

Tại Em Mà Tôi Như Thế

Lời bài hát Tại Em Mà Tôi Như Thế

Đóng góp bởi

Ngày xưa tôi yêu em
Yêu bằng con tim thơ ngây
Một con tim không mang bao dối lừa
Ngày xưa tôi yêu em
Tôi nào biết sẽ có lúc
Rồi đây em sẽ dối lừa tôi
Vì nếu đã biết trước
Tôi sẽ không không yêu em
Thì sẽ chẳng phải
Khổ đau thế này đâu
Giờ nếu đã biết trước
Tôi sẽ không không yêu ai
Bằng con tim đã yêu em ngày xưa
Ngày xưa tôi yêu em
Tôi chỉ yêu em mà thôi
Giờ đây tôi yêu ai
Tôi chẳng yêu ai thật lòng
Vì tôi không muốn sẽ có lúc
Một ngày kia em lại
đã không còn yêu
Đừng trách tôi tại sao
Tôi lại trở nên như thế
Tôi không thật lòng
Nhưng cũng không dối lừa ai
Làm sao biết những người kia
Ai sẽ yêu tôi thật đây
Hay rồi cũng như em dối lừa tôi
Đừng trách tôi tại sao
Tôi lại trở nên như thế
đâu phải thật lòng tôi muốn
Yêu như vậy đâu
Chỉ mong một ngày kia
Em sẽ đổi thay được tôi
Cho tôi nhận ra tình yêu
Không như là em
Ngày xưa tôi yêu em
Yêu bằng con tim thơ ngây
Một con tim không mang bao dối lừa
Ngày xưa tôi yêu em
Tôi nào biết sẽ có lúc
Rồi đây em sẽ dối lừa tôi
Vì nếu đã biết trước
Tôi sẽ không không yêu em
Thì sẽ chẳng phải
Khổ đau thế này đâu
Giờ nếu đã biết trước
Tôi sẽ không không yêu ai
Bằng con tim đã yêu em ngày xưa
Ngày xưa tôi yêu em
Tôi chỉ yêu em mà thôi
Giờ đây tôi yêu ai
Tôi chẳng yêu ai thật lòng
Vì tôi không muốn sẽ có lúc
Một ngày kia em lại
đã không còn yêu
Đừng trách tôi tại sao
Tôi lại trở nên như thế
Tôi không thật lòng
Nhưng cũng không dối lừa ai
Làm sao biết những người kia
Ai sẽ yêu tôi thật đây
Hay rồi cũng như em dối lừa tôi
Đừng trách tôi tại sao
Tôi lại trở nên như thế
đâu phải thật lòng tôi muốn
Yêu như vậy đâu
Chỉ mong một ngày kia
Em sẽ đổi thay được tôi
Cho tôi nhận ra tình yêu
Không như là em
Đừng trách tôi tại sao
Tôi lại trở nên như thế
Tôi không thật lòng
Nhưng cũng không dối lừa ai
Làm sao biết những người kia
Ai sẽ yêu tôi thật đây
Hay rồi cũng như em dối lừa tôi
Đừng trách tôi tại sao
Tôi lại trở nên như thế
đâu phải thật lòng tôi muốn
Yêu như vậy đâu
Chỉ mong một ngày kia
Em sẽ đổi thay được tôi
Cho tôi nhận ra tình yêu
Không như là em