Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Lời bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Đóng góp bởi

Ta quen nhau đã bao lâu rồi
Hỡi đêm đêm có hay
Mà giọt sầu hoài vương
Trên môi mặn đắng
Ta quen nhau đã bao lâu rồi
Hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài
Để mình ta với con tim
Khô cằn giá băng
Đêm hôm qua bỗng nhiên anh lại
Thấy em trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh thật lâu
Bên nhau lặng lẽ
Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại
Nhớ em trong cơn gió đông về
Phải chăng khi biết yêu
Giấc mơ là nơi bắt đầu
Này mùa đông ơi xin hãy
Làm tuyết rơi
Để chắn lối em anh về
Này mùa đông ơi xin hãy
Làm tuyết rơi
Để anh biết anh cần em
Và thời gian ơi xin hãy
Ngừng chốn đây
Để những dấu yêu đong đầy
Một vòng tay anh khao khát
Một giấc mơ
Anh đã yêu em người ơi
Đêm hôm qua bỗng nhiên anh lại
Thấy em trong giấc mơ
Mình ngồi cạnh thật lâu
Bên nhau lặng lẽ
Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại
Nhớ em trong cơn gió đông về
Phải chăng khi biết yêu
Giấc mơ là nơi bắt đầu
Này mùa đông ơi xin hãy
Làm tuyết rơi
Để chắn lối em anh về
Này mùa đông ơi xin hãy
Làm tuyết rơi
Để anh biết anh cần em
Và thời gian ơi xin hãy
Ngừng chốn đây
Để những dấu yêu đong đầy
Một vòng tay anh khao khát
Một giấc mơ
Anh đã yêu em người hỡi
Này mùa đông ơi xin hãy
Làm tuyết rơi
Để chắn lối em anh về
Này mùa đông ơi xin hãy
Làm tuyết rơi
Để anh biết anh cần em
Và thời gian ơi xin hãy
Dừng chốn đây
Để những dấu yêu đong đầy
Một vòng tay anh khao khát
Một giấc mơ
Anh đã yêu em người ơi