Tôi Muốn

Tôi Muốn

Lời bài hát Tôi Muốn

Đóng góp bởi

Tôi muốn đi xa
về miền đất xa
Với những đam mê
trong tim khát khao
Tôi sẽ mang theo
hình bóng của gã
cô đơn cuồng điên
Theo cánh chim bay
về miền đất xa
Đến nơi tôi không mang
những ưu phiền
Tìm lại giấc mơ khi xưa
ngày tôi
còn bé thơ
Tôi quên rồi,tôi quên rồi
những ưu tư và những lo toan
của ngày mai
Tôi đi tìm tôi đi tìm
những giấc mơ
của chính riêng tôi...
Theo cánh chim bay
về miền đất xa
Đến nơi tôi không mang
những ưu phiền
Tìm lại giấc mơ khi xưa
ngày tôi
còn bé thơ
Tôi quên rồi tôi quên rồi
những ưu tư và những lo toan
của ngày mai
Tôi đi tìm tôi đi tìm
những giấc mơ của chính riêng tôi...
Tôi muốn đi xa
về miền đất xa
Với những đam mê trong tim khát khao
Tôi sẽ mang theo
hình bóng của gã
cô đơn cuồng điên
Theo cánh chim bay
về miền đất xa
Đến nơi tôi không mang những ưu phiền
Tìm lại giấc mơ khi xưa
ngày tôi còn bé thơ
Tôi quên rồi,tôi quên rồi
những ưu tư và những lo toan
của ngày mai
Tôi đi tìm tôi đi tìm
những giấc mơ của chính riêng tôi...
Tôi quên rồi,tôi quên rồi
những ưu tư và những lo toan
của ngày mai
Tôi đi tìm tôi đi tìm
những giấc mơ của chính riêng tôi...
Tôi quên rồi,tôi quên rồi
những ưu tư và những lo toan
của ngày mai
Tôi đi tìm tôi đi tìm
những giấc mơ của chính riêng tôi...
Tôi quên rồi,tôi quên rồi
những ưu tư và những lo toan
của ngày mai
Tôi đi tìm tôi đi tìm
những giấc mơ của chính riêng tôi...
Tôi quên rồi,tôi quên rồi
những ưu tư và những lo toan
của ngày mai
Tôi đi tìm tôi đi tìm
những giấc mơ của chính riêng tôi...