Bạn Không Giống Tôi 2

Bạn Không Giống Tôi 2

Lời bài hát Bạn Không Giống Tôi 2

Đóng góp bởi

Bạn nếu chơi nghĩa tình thì chắc chắn anh em bền lâu. Còn tính toán hơn thua thì mình mất nhau. Bạn cũng đúng tôi không sai, bạn chơi tốt tôi đáp lại, luật nhân quả sẽ chẳng tha cho một ai. Bạn nói tôi sang giàu rồi quên mất anh em ngày nào. Đời của chúng ta chưa hề giống nhau, bạn thì sống cho riêng mình còn tôi sống cho gia đình. Đường tôi bước nước mắt rơi ai nhìn thấy. Mình từ nghéo khó đi lên sang giàu Thì phải biết quý đồng tiền sương máu. Tôi đi lên bằng đôi tay của mình bạn và tôi chung quy hai ta chẳng giống nhau Một ngày nào đó trong tay ta không tiền Người xem thường ta nhất chính là người thân Khi ta trượt ngã trong cuộc đời thì mới thấy ai ở bên trong cuộc đời...