Làn Khói Trắng

Làn Khói Trắng

Lời bài hát Làn Khói Trắng

Đóng góp bởi

Ngồi một mình dưới bóng đêm thâu
Làn khói trắng nhòa mịt mờ trong đêm
Và từng ngày từng tháng trôi mau
Cô đơn mình tôi u sầu tăm tối
Rồi dòng đời cứ thế in sâu
Ai sầu ai khóc ai hờn ai mặc ai
Từng đêm trắng nồng hương khói bay
Một mình ôm đắng cay
Khóc làm gì hỡi ai
Ta xa nhau từ đây
Giọt nước mắt
Không thể mang tôi quay về
Nếu duyên đời có kiếp sau
Thì tôi xin hẹn đợi kiếp sau
Cùng một con tim
Với hy vọng nụ cười yên vui
Giờ đường tôi phải đi
Níu kéo nhau làm chi
Em hỡi chỉ xót xa
Tôi về nơi cuối trời
Theo mùi hương khói bay
Giờ đường tôi phải đi
Khói trắng kia
Đã cướp mất một kiếp người
Tôi đã sai hỡi người
Chôn mất đời tàn dưới mộ sâu
Lòng ngậm ngùi hối tiếc thêm đau
Khói thuốc trắng
Tàn cuộc đời mai sau
Và người đời hãy lánh xa mau
Xa đi mùi hương xa làn khói trắng
Mà cuộc đời sống có bao lâu
Ai hờn ai trách để rồi đau lòng nhau
Nhìn lại ta một mình ta với ta
Cuộc đời thêm xót xa
Khóc làm gì hỡi ai
Ta xa nhau từ đây
Giọt nước mắt ơi
Không thể mang tôi quay về
Nếu duyên đời có kiếp sau
Thì tôi xin hẹn đợi kiếp sau
Cùng một con tim
Với hy vọng nụ cười yên vui
Giờ đường tôi phải đi
Níu kéo nhau làm chi
Em hỡi chỉ xót xa
Tôi về nơi cuối trời
Theo mùi hương khói bay
Giờ đường tôi phải đi
Khói trắng kia
Đã cướp mất hết một kiếp người
Tôi đã sai hỡi người
Chôn mất đời tàn dưới mộ sâu
Giờ đường tôi phải đi
Níu kéo nhau làm chi
Em hỡi chỉ xót xa
Tôi về nơi cuối trời
Theo mùi hương khói bay
Giờ đường tôi phải đi
Khói trắng kia
Đã cướp mất hết một kiếp người
Tôi đã sai hỡi người
Chôn mất đời tàn dưới mộ sâu
Giờ đường tôi phải đi
Khói trắng kia
Đã cướp mất hết một kiếp người
Tôi đã sai hỡi người
Chôn mất đời tàn dưới mộ sâu
Và tôi đã sai hỡi người
Chôn mất đời tàn dưới mộ sâu