Chí Cốt Tâm Giao

Chí Cốt Tâm Giao

Lời bài hát Chí Cốt Tâm Giao

Đóng góp bởi

Cuộc đời này nhiều lắm nguy nan Ngàn sóng gió bao hận thù li tan Gặp được người chí cốt tâm giao Luôn bên cạnh tôi không màng gian khó Mặc chợ đời cứ thế điêu ngoa Tình ta vẫn không bao giờ tàn phai Tình anh em ! Vẹn nguyên khắc sâu Một đời luôn có nhau . Những lúc buồn ,có anh Chia sớt chén rượu cay Cùng làn khói cũng cho ta thêm ấm lòng Tôi và anh tuy khác nhau Và cũng không chung một dòng máu Cạnh bên tôi bạn luôn sát vai Chẳng ngại bao chông gai ! Ngàn bão tố sóng gió Chúng ta không lùi bước chung sức cùng vẫy vùng Bao lợi danh chẳng màng Vững vàng ta đứng lên . Dù ngày mai ra sao Mãi mang theo tình thâm khắc cốt ghi câu thề Tuy người dưng khác họ Nhưng mãi là người anh em!