Chợ Đời

Chợ Đời

Xem MV bài hát

Lời bài hát Chợ Đời

Đóng góp bởi

Giàu thì nhiều người
Bước đến bên ta xem như bạn
Nghèo thì ngoảnh mặt
Rồi quay lưng đi làm ngơ
Tình đời là thế
Thắng làm vua thua làm bần
Ai cần ai thương ai
Yêu ai giữa cái chợ đời
Dòng đời nhiều phen bão tố phong ba
Ta đâu sợ
Chỉ sợ lòng người
Còn đang trắng bỗng đổi đen
Bạn bè bằng hữu
Mấy người bên ta vì tình
Tiền tài thân thế rồi cũng sẽ về đâu
Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây
Ta mới chôn được tình
Người ngay thẳng ư
Mấy ai giữ được mình
Lời yêu thương hôm qua
Xem như là mây khói
Chợ đời bán mua nhau mà thôi
Lợi danh giống như mây trên cao
Ai cũng mơ chạm vào
Rồi khi tỉnh giấc đau
Ngẫm sự đời mới thấu
Không tin ai đừng tin vào ai
Giàu thì nhiều người
Bước đến bên ta xem như bạn
Nghèo thì ngoảnh mặt
Rồi quay lưng đi làm ngơ
Tình đời là thế
Thắng làm vua thua làm bần
Ai cần ai thương ai
Yêu ai giữa cái chợ đời
Dòng đời nhiều phen bão tố phong ba
Ta đâu sợ
Chỉ sợ lòng người
Còn đang trắng bỗng đổi đen
Bạn bè bằng hữu
Mấy người bên ta vì tình
Tiền tài thân thế rồi cũng sẽ về đâu
Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây
Ta mới chôn được tình
Người ngay thẳng ư
Mấy ai giữ được mình
Lời yêu thương hôm qua
Xem như là mây khói
Chợ đời bán mua nhau mà thôi
Lợi danh giống như mây trên cao
Ai cũng mơ chạm vào
Rồi khi tỉnh giấc đau
Ngẫm sự đời mới thấu
Không tin ai đừng tin vào ai
Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây
Ta mới chôn được tình
Người ngay thẳng ư
Mấy ai giữ được mình
Lời yêu thương hôm qua
Xem như là mây khói
Chợ đời bán mua nhau mà thôi
Lợi danh giống như mây trên cao
Ai cũng mơ chạm vào
Rồi khi tỉnh giấc đau
Ngẫm sự đời mới thấu
Không tin ai đừng tin vào ai
Không tin ai đừng tin vào ai