Đồng Tiền Và Nhân Cách

Đồng Tiền Và Nhân Cách

Lời bài hát Đồng Tiền Và Nhân Cách

Đóng góp bởi

Tiền là gì mà bạn bè xa lánh
Khi sa cơ trong tay không có tiền
Nhớ ngày xưa tình bạn còn thân thiết
Kêu nhau anh em
Trong cuộc chơi sa đọa
Ai có đâu ngờ
Lúc cơ hàn thì bạn bè xa lánh
Bỏ mặc ta đi
Bơ vơ trốn đông người
Bạn và bè thì bạn là được mấy
Giờ đây quanh ta mới biết
Chỉ sống vì tiền thôi
Lúc ăn chơi sao không gọi tên bạn
Lúc hoạn nạn cứ gọi bạn ơi
Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn
Lúc hoạn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu
Đồng tiền rách thì còn có xá chi
Nhân cách sai rồi là đồ bỏ đi
Người bạn thật sự
Không phải đến lâu dài
Mà đó là người luôn bên bạn
Và không bao giờ bỏ rơi bạn
Những lúc giàu có hay cơ hàn
Tiền là gì mà bạn bè xa lánh
Khi sa cơ trong tay không có tiền
Nhớ ngày xưa tình bạn còn thân thiết
Kêu nhau anh em
Trong cuộc chơi sa đọa
Ai có đâu ngờ
Lúc cơ hàn thì bạn bè xa lánh
Bỏ mặc ta đi
Bơ vơ trốn đông người
Bạn và bè thì bạn là được mấy
Giờ đây quanh ta mới biết
Chỉ sống vì tiền thôi
Lúc ăn chơi sao không gọi tên bạn
Lúc hoạn nạn cứ gọi bạn ơi
Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn
Lúc hoạn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu
Đồng tiền rách thì còn có xá chi
Nhân cách sai rồi là đồ bỏ đi
Người bạn thật sự
Không phải đến lâu dài
Mà đó là người luôn bên bạn
Và không bao giờ bỏ rơi bạn
Những lúc giàu có hay cơ hàn
Lúc ăn chơi sao không gọi tên bạn
Lúc hoạn nạn cứ gọi bạn ơi
Lúc ăn chơi ở đâu cũng thấy bạn
Lúc hoạn nạn gọi bạn chẳng thấy đâu
Đồng tiền rách thì còn có xá chi
Nhân cách sai rồi là đồ bỏ đi
Người bạn thật sự
Không phải đến lâu dài
Mà đó là người luôn bên bạn
Và không bao giờ bỏ rơi bạn
Những lúc giàu có hay cơ hàn