Tiểu Đại Gia

Tiểu Đại Gia

Lời bài hát Tiểu Đại Gia

Đóng góp bởi

Ngày xưa tôi giàu sang,
Tôi lắm bạc nhiều tiền,
Nhười ta thường gọi
Tôi là một tiểu đại gia,
Tiền giống như bèo mây,
Tôi phung phí tiêu xài,
Chẳng hề nghĩ đến ngày mai.
Một tháng yêu một cô,ôi
Quá là bình thường,
Còn tôi một ngày yêu 2,
3 cô thế mới là tiểu đại gia.
Cuộc sống bon chen
Bao ngày qua,đã
Khiến tôi nhận ra,
Rằng người ta chi
Yêu tiền của tôi,
Giờ tiền mất,
Tật mang,ôi thân
Xác hoang tàn,
Tại vì sao tôi qua ngu ngơ,
Tin vào lời nhân thế…
Giờ nhà cao ôi còn đâu,
Và chiếc xe mới mua thưở nào,
Còn lại đây hai bàn tay
Trắng tôi gây nên cảnh nợ nần,
Giờ mong sao mưa
Về đây và xóa tan
Hết những lỗi lầm,
Vì tôi tin sau cơn
Mưa trời lại sáng,
Và tôi sẽ lại là tôi.
Ngày xưa tôi giàu sang,
Tôi lắm bạc nhiều tiền,
Nhười ta thường gọi
Tôi là một tiểu đại gia,
Tiền giống như bèo mây,
Tôi phung phí tiêu xài,
Chẳng hề nghĩ đến ngày mai.
Một tháng yêu một cô,ôi
Quá là bình thường,
Còn tôi một ngày yêu 2,
3 cô thế mới là tiểu đại gia.
Cuộc sống bon chen
Bao ngày qua,đã
Khiến tôi nhận ra,
Rằng người ta chi
Yêu tiền của tôi,
Giờ tiền mất,
Tật mang,ôi thân
Xác hoang tàn,
Tại vì sao tôi qua ngu ngơ,
Tin vào lời nhân thế…
Giờ nhà cao ôi còn đâu,
Và chiếc xe mới mua thưở nào,
Còn lại đây hai bàn tay
Trắng tôi gây nên cảnh nợ nần,
Giờ mong sao mưa
Về đây và xóa tan
Hết những lỗi lầm,
Vì tôi tin sau cơn
Mưa trời lại sáng,
Và tôi sẽ lại là tôi.
Một điều ước tôi cầu
Mong cho những ai,
May mắn sang giàu,hãy
Chăm lo cho tương lai
Và cuộc sống,
Và chớ mơ làm đại gia.