Lời bài hát Em

Đóng góp bởi

Nhẹ bước chân
Anh đi trong
Nắng vàng
Nhớ đến em
Người mà anh
Đã yêu
Có những điều
Anh mong
Nhưng đã quá
Muộn màng
Anh và em
Giờ đã
Xa thật xa
Chợt thoáng qua
Bên anh chút
Hương nồng
Là mùi hương
Của hoa hồng
Đỏ thắm
Anh đứng nhìn về phía
Lúc trước đã hẹn hò
Chợt lòng anh
Ngổn ngang
Nỗi nhớ em
Chính em
Là người anh yêu
Chính em
Là người anh thương
Chính em là người
Cho con tim anh
Vút bay
Thế sao
Giờ lại đổi thay
Thế sao
Giờ lại ở đây
Cô đơn một mình anh
Trong nhớ mong về em
Hãy cho anh
Một niềm tin
Hãy cho anh
Một điều ước
Để rồi anh đây
Được thấy em
Sẽ hạnh phúc
Bên một người
Khác anh
Nhẹ bước chân
Anh đi trong
Nắng vàng
Nhớ đến em
Người mà anh
Đã yêu
Có những điều
Anh mong
Nhưng đã quá
Muộn màng
Anh và em
Giờ đã
Xa thật xa
Chợt thoáng qua
Bên anh chút
Hương nồng
Là mùi hương
Của hoa hồng
Đỏ thắm
Anh đứng nhìn về phía
Lúc trước đã hẹn hò
Chợt lòng anh
Ngổn ngang
Nỗi nhớ em
Chính em
Là người anh yêu
Chính em
Là người anh thương
Chính em là người
Cho con tim anh
Vút bay
Thế sao
Giờ lại đổi thay
Thế sao
Giờ lại ở đây
Cô đơn một mình anh
Trong nhớ mong về em
Hãy cho anh
Một niềm tin
Hãy cho anh
Một điều ước
Để rồi anh đây
Được thấy em
Sẽ hạnh phúc
Chính em
Là người anh yêu
Chính em
Là người anh thương
Chính em là người
Cho con tim anh
Vút bay
Thế sao
Giờ lại đổi thay
Thế sao
Giờ lại ở đây
Cô đơn một mình anh
Trong nhớ mong về em
Hãy cho anh
Một niềm tin
Hãy cho anh
Một điều ước
Để rồi anh đây
Được thấy em
Sẽ hạnh phúc
Bên một người
Khác anh