Trắng Tay

Trắng Tay

Lời bài hát Trắng Tay

Đóng góp bởi

Tình là oan trái yêu là cay đắng
Sao ta cứ ngu ngơ cứ cắm đầu vào yêu
Tiền là mây khói bạc là gian dối
Sao ta vẫn mãi mãi bước chân
Không được ra
Ngọt ngào âu yếm hững hờ gian dối
Tôi đã nếm qua cũng đã
Hiểu được tình yêu
Một lần may mắn rồi cũng trắng tay
Đến lúc hiểu ra không còn chi
Ngày xưa khi có tình yêu
Không cố giữ lấy
Để rồi tình yêu cũng đã bỏ ta mà đi
Giờ cuộc chơi đã không còn
Tay lại trắng tay
Xung quang ta sao chẳng còn ai...
Chẳng còn ai...
Ngày đó nếu biết trước ta đã
Không không yêu em
Thì giờ đây ta đã không đau thế này
Ngày đó nếu biết trước ta đã
Không trót đam mê
Thì giờ đây ta đã không phải trắng tay
Giờ tất cả đã muộn màng
Dẫu có ngỡ ngàng
Thân xác hoang tàn không nhận ra
Người ta nói có những lúc
Trong tình yêu không còn chi
Thì cuộc chơi kia sẽ may mắn hơn nhiều
Người ta nói có những lúc trong
Cuộc sống nếu biết trước
Thì chẳng ai phải ra thế này đâu
Giờ ta chẳng mong gì
Hơn muốn em về đây
Sống một cuộc sống như
Ngày xưa đã quá muộn rồi
Ngọt ngào âu yếm hững hờ gian dối
Tôi đã nếm qua cũng đã
Hiểu được tình yêu
Một lần may mắn rồi cũng trắng tay
Đến lúc hiểu ra không còn chi
Ngày xưa khi có tình yêu
Không cố giữ lấy
Để rồi tình yêu cũng đã bỏ ta mà đi
Giờ cuộc chơi đã không còn
Tay lại trắng tay
Xung quang ta sao chẳng còn ai...
Chẳng còn ai...
Ngày đó nếu biết trước ta đã
Không không yêu em
Thì giờ đây ta đã không đau thế này
Ngày đó nếu biết trước ta đã
Không trót đam mê
Thì giờ đây ta đã không phải trắng tay
Giờ tất cả đã muộn màng
Dẫu có ngỡ ngàng
Thân xác hoang tàn không nhận ra
Người ta nói có những lúc
Trong tình yêu không còn chi
Thì cuộc chơi kia sẽ may mắn hơn nhiều
Người ta nói có những lúc trong
Cuộc sống nếu biết trước
Thì chẳng ai phải ra thế này đâu
Giờ ta chẳng mong gì
Hơn muốn em về đây
Sống một cuộc sống như
Ngày xưa đã quá muộn rồi
Ngày đó nếu biết trước ta đã
Không không yêu em
Thì giờ đây ta đã không đau thế này
Ngày đó nếu biết trước ta đã
Không trót đam mê
Thì giờ đây ta đã không phải trắng tay
Giờ tất cả đã muộn màng
Dẫu có ngỡ ngàng
Thân xác hoang tàn không nhận ra
Người ta nói có những lúc
Trong tình yêu không còn chi
Thì cuộc chơi kia sẽ may mắn hơn nhiều
Người ta nói có những lúc trong
Cuộc sống nếu biết trước
Thì chẳng ai phải ra thế này đâu
Giờ ta chẳng mong gì
Hơn muốn em về đây
Sống một cuộc sống như
Ngày xưa đã quá muộn rồi