Lời Thay Thế Cho Nỗi Đau

Lời Thay Thế Cho Nỗi Đau

Lời bài hát Lời Thay Thế Cho Nỗi Đau

Đóng góp bởi

Ngày hôm nao ta còn yêu
Ta đã trao rất nhiều
Anh ngỡ như tình ta sẽ bền lâu
Nói yêu đậm sâu
Sao vẫn vương lệ sầu
Người yêu ơi tình anh nay về đâu...
Ngày hôm nay em đổi thay
Em bước theo bên người
Bao buồn vui chôn kín
Trong lòng tôi
Để tôi phải nhận ra
Khi vắng xa em rồi
Người mặc tôi bơ vơ
Rồi quay lưng hững hờ...
Sự thật nay chỉ là mơ
Bởi tôi quá ngây thơ
Bởi tôi quá dại khờ
Bởi tôi đâu có ngờ
Bởi tôi tin lời em
Bởi tôi quá sai lầm
Bởi vì ai mang cho tôi đắng cay...
Tại sao em dối lừa nhau
Tại sao nỡ quên mau
Tại sao cách xa nhau
Tại sao phải nhạt màu
Để khi em bước mau
Lệ trào như nhỏ máu
Người đã ban
Ban tặng tôi nỗi đau ngày sau...
Ngày hôm nao ta còn yêu
Ta đã trao rất nhiều
Anh ngỡ như tình ta sẽ bền lâu
Nói yêu đậm sâu
Sao vẫn vương lệ sầu
Người yêu ơi tình anh nay về đâu...
Ngày hôm nay em đổi thay
Em bước theo bên người
Bao buồn vui chôn kín
Trong lòng tôi
Để tôi phải nhận ra
Khi vắng xa em rồi
Người mặc tôi bơ vơ
Rồi quay lưng hững hờ...
Sự thật nay chỉ là mơ
Bởi tôi quá ngây thơ
Bởi tôi quá dại khờ
Bởi tôi đâu có ngờ
Bởi tôi tin lời em
Bởi tôi quá sai lầm
Bởi vì ai mang cho tôi đắng cay...
Tại sao em dối lừa nhau
Tại sao nỡ quên mau
Tại sao cách xa nhau
Tại sao phải nhạt màu
Để khi em bước mau
Lệ trào như nhỏ máu
Người đã ban
Ban tặng tôi nỗi đau ngày sau...
Sự thật nay chỉ là mơ
Bởi tôi quá ngây thơ
Bởi tôi quá dại khờ
Bởi tôi đâu có ngờ
Bởi tôi tin lời em
Bởi tôi quá sai lầm
Bởi vì ai mang cho tôi đắng cay...
Tại sao em dối lừa nhau
Tại sao nỡ quên mau
Tại sao cách xa nhau
Tại sao phải nhạt màu
Để khi em bước mau
Lệ trào như nhỏ máu
Người đã ban
Ban tặng tôi nỗi đau ngày sau...
Để khi em bước mau
Lệ trào như nhỏ máu
Người đã ban
Ban tặng tôi nỗi đau ngày sau...