Nước Mắt Cho Tình Yêu

Nước Mắt Cho Tình Yêu

Lời bài hát Nước Mắt Cho Tình Yêu

Đóng góp bởi

Lúc xưa tình yêu không như bây giờ
Phải chờ đợi và mong em
Đến bên cạnh tôi
Em trao cho tôi
Bao lời nói dấu yêu
Em có hay người ơi
Đến bên đời tôi em đã nói câu
Diệu dàng để rồi em quay lưng
Nói để làm chi
Bao nhiêu dấu yêu
Bây giờ tan theo khói mây
Tôi làm sao tìm thấy
Gặp nhau làm chi
Để rồi nói câu bình minh
Cho lòng tôi đau suốt đời
Giọt nước mắt rơi đêm từng đêm
Em em tặng cho đó
Tình không là chỉ
Chỉ là giấc mơ phù du
Đêm từng đêm có xóa nhòa
Nhưng vẫn không sao quên được em
Hình bóng đó
Để rồi giọt nước mắt khô rơi
Lúc xưa tình yêu không như bây giờ
Phải chờ đợi và mong em
Đến bên cạnh tôi
Em trao cho tôi
Bao lời nói dấu yêu
Em có hay người ơi
Đến bên đời tôi em đã nói câu
Diệu dàng để rồi em quay lưng
Nói để làm chi
Bao nhiêu dấu yêu
Bây giờ tan theo khói mây
Tôi làm sao tìm thấy
Gặp nhau làm chi
Để rồi nói câu bình minh
Cho lòng tôi đau suốt đời
Giọt nước mắt rơi đêm từng đêm
Em em tặng cho đó
Tình không là chỉ
Chỉ là giấc mơ phù du
Đêm từng đêm có xóa nhòa
Nhưng vẫn không sao quên được em
Hình bóng đó
Để rồi giọt nước mắt khô rơi
Gặp nhau làm chi
Để rồi nói câu bình minh
Cho lòng tôi đau suốt đời
Giọt nước mắt rơi đêm từng đêm
Em em tặng cho đó
Tình không là chỉ
Chỉ là giấc mơ phù du
Đêm từng đêm có xóa nhòa
Nhưng vẫn không sao quên được em
Hình bóng đó
Để rồi giọt nước mắt khô rơi