Thân Con Chính Ngài Tác Tạo

Thân Con Chính Ngài Tác Tạo

Lời bài hát Thân Con Chính Ngài Tác Tạo

Đóng góp bởi

Từ lúc hoang vu
Chưa thành tinh tú
Ngày tròn con lên trao lời giao ước
Cho con trọng trách cao vời
Hiến thân làm mối cho đời
Đi giao chuyện đời
Làm minh chứng ngàn đời
Dù rằng con mang
Xác thân mon hèn ngài biết ngài ơi
Lạy chúa đôi tay cha
Dẫn dắt chở che
Nâng niu con từ kiếp tro bụi
Để cho con mang
Để cho con mang
Mang dáng vóc thần linh
Lạy chúa đôi tay cha
ôm ấp chở che
Cho con qua ngàn kiếp thăng trầm
Ngài dệt hình hài
Nơi máu thân con
Từng bước con đi
Tay ngài đưa dẫn
Ngài gần bên con
Dẫu trời mưa nắng
Con chưa kịp nói nên lời
Chúa ơi ngài đã am tường
Trên muôn nẻo đường
Niềm vui với sầu vương
Tình ngài yêu thương
Giúp con vuông tròn
Lời hứa vàng son
Lạy chúa đôi tay cha
Dẫn dắt chở che
Nâng niu con từ kiếp tro bụi
Để cho con mang
Để cho con mang
Mang dáng vóc thần linh
Lạy chúa đôi tay cha
ôm ấp chở che
Cho con qua ngàn kiếp thăng trầm
Ngài dệt hình hài
Nơi máu thân con
Lạy chúa con đây
Linh mục của chúa
Trọn đời xin vâng
Đáp đền ơn chúa
Noi gương mục tử nhân lành
Sống cho kính mến chân thành
Chăm lo nhịp thành
đoàn thiên chúa gởi trao
Nguyện ngài yêu thương
Dẫn con trên đường
Chẳng mấy người đi
Lạy chúa đôi tay cha
Dẫn dắt chở che
Nâng niu con từ kiếp tro bụi
Để cho con mang
Để cho con mang
Mang dáng vóc thần linh
Lạy chúa đôi tay cha
ôm ấp chở che
Cho con qua ngàn kiếp thăng trầm
Ngài dệt hình hài
Nơi máu thân con
Lạy chúa đôi tay cha
Dẫn dắt chở che
Nâng niu con từ kiếp tro bụi
Để cho con mang
Để cho con mang
Mang dáng vóc thần linh
Lạy chúa đôi tay cha
ôm ấp chở che
Cho con qua ngàn kiếp thăng trầm
Ngài dệt hình hài
Nơi máu thân con