Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

Lời bài hát Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai

Đóng góp bởi

Bỏ Ngài con biết theo ai
Đời lộng gió cánh chim ngàn khơi
Trùng trùng sông nước mênh mông
Thuyền buông lái biết trôi về đâu
Bỏ Ngài con biết theo ai
Bên đời kia tương lai khuất mờ
Bước đi không Ngài
Đời con buồn tênh
Bỏ Ngài con đi với ai
Vì Ngài có lời ban sự sống
Bỏ Ngài thân con héo hon
Đời cô liêu trên chốn dương gian
Bỏ Ngài con đi với ai
Đường xa lắc tương lai mịt mờ
Nào ai dẫn con trên đường dài
Bỏ Ngài con đi với ai
Ngài ơi sao bỏ rơi con
Để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ
Ngoài kia đời vẫn xanh mơ
Mặc con chết hắt hiu hồn thơ
Ngài ơi sao bỏ rơi con
Hỡi Ngài ơi thân con máu đào
Chết treo thập hình
Nào ai buồn thương
Bỏ Ngài con đi với ai
Vì Ngài có lời ban sự sống
Bỏ Ngài thân con héo hon
Đời cô liêu trên chốn dương gian
Bỏ Ngài con đi với ai
Đường xa lắc tương lai mịt mờ
Nào ai dẫn con trên đường dài
Bỏ Ngài con đi với ai
Ngàn đời con vẫn tin luôn
Ngài trung tín rất mực từ nhân
Nào đâu Ngài nỡ quên con
Hằng đưa lối dẫn theo đường ngay
Lạy Ngài dạy bảo con đi
Giữ gìn con trong chân lý Ngài
Bước đi bên Ngài
Đời con bình an
Bỏ Ngài con đi với ai
Vì Ngài có lời ban sự sống
Bỏ Ngài thân con héo hon
Đời cô liêu trên chốn dương gian
Bỏ Ngài con đi với ai
Đường xa lắc tương lai mịt mờ
Nào ai dẫn con trên đường dài
Bỏ Ngài con đi với ai
Đường xa lắc tương lai mịt mờ
Nào ai dẫn con trên đường dài
Bỏ Ngài con đi với ai