Tôi Không Còn Cô Đơn

Tôi Không Còn Cô Đơn

Lời bài hát Tôi Không Còn Cô Đơn

Đóng góp bởi

Tôi không còn cô đơn
Buồn khô héo trên dòng đời
Tôi không còn cô đơn
Mặc cho năm tháng trôi xuôi
Tôi không còn cô đơn
Dù rằng bờ vai vất vả
Chuyện lòng ngổn ngang mấy ngả
Lênh đênh tìm một mái nhà
Tôi đã gặp niềm vui
Từ khi lắng nghe lời Người
Tôi đã gặp niềm vui
Bừng lên trong đáy tim tôi
Tôi đã gặp niềm vui
Từ ngày tình yêu sáng tỏ
Mở rộng hồn tôi bé nhỏ
Dắt tôi đến miền tôi mơ
Chúa đã dạy tôi
Yêu Chúa yêu người
Chúa đã dạy tôi
Yêu người như chính thân tôi
Tình yêu chân chính
Thiệt hơn không tính
Vì nghĩa quên mình
Nghĩa trọng lợi khinh
Còn gì cao quý
Bằng tình yêu biết hy sinh
Nỗi vui thiên đình
Chúa đã dạy tôi
Nhân ái công bình
Manh áo hạt cơm
Vui buồn chia sớt cho nhau
Nhìn nhau không nói
Tình không biên giới
Mà ý khôn vơi
Biết bao là vui
Còn đâu buồn cô đơn nữa người ơi
Tôi yêu người anh em
Cùng tôi sống chung hằng ngày
Tôi yêu người chưa quen
Từ phương nào đến nơi đây
Không quên lời dạy xưa
Mọi người là con Chúa cả
Thì dù ngược xuôi tất tả
Những sum họp một mái nhà
Tôi yêu người nông dân
Làm bông lúa lên vàng trời
Tôi yêu người công nhân
Làm cho nếp sống thêm tươi
Noi gương người khi xưa
Làm thợ mà vui vất vả
Một người hòa chung tất cả
Nghĩa anh em cùng một cha
Chúa đã dạy tôi
Yêu Chúa yêu người
Chúa đã dạy tôi
Yêu người như chính thân tôi
Tình yêu chân chính
Thiệt hơn không tính
Vì nghĩa quên mình
Nghĩa trọng lợi khinh
Còn gì cao quý
Bằng tình yêu biết hy sinh
Nỗi vui thiên đình
Chúa đã dạy tôi
Nhân ái công bình
Manh áo hạt cơm
Vui buồn chia sớt cho nhau
Nhìn nhau không nói
Tình không biên giới
Mà ý khôn vơi
Biết bao là vui
Còn đâu buồn cô đơn nữa người ơi
Bao là vui
Bao là vui