Con Mãi Thuộc Về Chúa

Con Mãi Thuộc Về Chúa

Lời bài hát Con Mãi Thuộc Về Chúa

Đóng góp bởi

Nơi trái tim Hội Thánh
Con sẽ là tình yêu,
Sẽ là tình yêu
Nơi trái tim Hội Thánh
Con mãi là người yêu,
Mãi là người yêu
Tình yêu Chúa sao quá tuyệt vời.
Tình yêu Chúa sao quá nhiệm mầu
Ơn gọi của con
Chính là tình yêu.
Ơn gọi của con
Chính là tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu con mãi
Thuộc về Ngài Chúa ơi!
Lạy Chúa Giêsu con mãi
Yêu Ngài Chúa ơi!
Như đoá hoa hồng trắng
Thơm ngát một rừng hoa,
Ngát một rừng hoa
Như cánh chim én bay
Giữa bầu trời xanh,
Giữa bầu trời xanh
Loài hoa trắng nhỏ bé mọn hèn.
Loài chim én nhỏ bé mọn hèn
Nhưng là loài hoa toả ngàn hương.
Nhưng là loài chim
Báo hiệu mùa xuân.
Như ánh sao nhỏ bé
Treo giữa bầu trời cao,
Giữa bầu trời cao
Như ánh sao nhỏ bé chen
Giữa ngàn vì sao,
Giữa ngàn vì sao
Vì sao sáng nhỏ bé mọn hèn.
Vì sao sáng nhỏ bé mọn hèn
Nhưng là vì sao
Sáng toả trời cao.
Nhưng là vì sao
Sáng đẹp trời cao.