Lời bài hát Làm Dấu

Đóng góp bởi

Con đặt tay lên trán
Tôn vinh Chúa Cha toàn năng
Con đưa tay xuống ngực
Chúc tụng Chúa Con tình yêu
Đưa tay sang trái phải
Vinh danh chúa Thánh Thần
Nguồn ơn thánh thiêng
Hồng phúc đời con
Mỗi lần làm dấu thánh
Xin ngự đến trong tâm hồn con
Mỗi khi con cầu nguyện
Xin hãy biến đổi tâm hồn con
Xin cho con giống Ngài
Trong lời nói việc làm
Ước mong đời con nên dấu chỉ
Yêu thương của Ngài giữa đời
Con làm dấu hàng ngày
Con làm dấu một đời
Khắc ghi tình yêu
Ba ngôi Thiên Chúa
Trong trái tim con
Ôi dấu thánh nhiệm màu
Dấu ấn tình yêu
Nhắc nhở con luôn
Hướng lòng lên Chúa
Con làm dấu hàng ngày
Con làm dấu một đời
Khắc ghi tình yêu
Ba ngôi Thiên Chúa
Trong trái tim con
Ôi dấu thánh nhiệm màu
Dấu ấn tình yêu
Chúa mãi ở trong con
Con ở trong Chúa
Bao lần con quên Chúa
Khi vô ý hay khi thờ ơ
Bao phen con ngại ngần
Lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin
Đã có lúc yếu hèn
Không làm dấu giữa đời
Ngài ơi giúp con
Bừng cháy niềm tin
Giữa hiểm nguy khốn khó
Con làm dấu xin ơn bình an
Trong an vui ngập tràn
Con làm dấu hân hoan tạ ơn
Khi cô đơn thất vọng
Khi mệt mỏi chán chường
Chúa ơi ở bên con nhé
Vì con đây luôn cần tới Ngài
Con làm dấu hàng ngày
Con làm dấu một đời
Khắc ghi tình yêu
Ba ngôi Thiên Chúa
Trong trái tim con
Ôi dấu thánh nhiệm màu
Dấu ấn tình yêu
Nhắc nhở con luôn
Hướng lòng lên Chúa
Con làm dấu hàng ngày
Con làm dấu một đời
Khắc ghi tình yêu
Ba ngôi Thiên Chúa
Trong trái tim con
Ôi dấu thánh nhiệm màu
Dấu ấn tình yêu
Chúa mãi ở trong con
Con ở trong Chúa
Chúa mãi ở trong con
Con ở trong Chúa