Càng Quên Càng Đau

Càng Quên Càng Đau

Lời bài hát Càng Quên Càng Đau

Đóng góp bởi

Em ra đi thật sao
Nỡ quên ngày tháng
Bên nhau quá nồng say
Em ra đi sao chẳng nói
Cho anh một lời
Em ra đi thật sao
Đánh rơi tình nghĩa
Đôi ta xuống vực sâu
Em ra đi sao chẳng nói
Khi nào em về
Dẫu vẫn biết như thế
Nhưng sao lòng vẫn
Chưa quên bóng hình em
Dẫu vẫn biết
Em chẳng yêu anh thật lòng
Dẫu vẫn biết như thế
Nhưng sao lòng vẫn
Chưa quên hết niềm đau
Cố quên em lại càng thấy
Tim đau gấp trăm lần
Tình mình ngày đó trăng sao
Tình mình ngày đó bay cao
Tình mình ngày đó
Vẫn ước ao luôn cần nhau
Nào ngờ ngày tháng trôi qua
Nào ngờ tình cũng phôi pha
Đến khi nhận ra
Ta đã quên mất nhau rồi
Tình mình giờ đã hư hao
Tình mình giờ đã chiêm bao
Tình mình giờ đã biết
Mất nhau trong niềm đau
Thật lòng chỉ muốn quên em
Thật lòng chỉ muốn
Quên đi nỗi đau này
Em ra đi thật sao
Nỡ quên ngày tháng
Bên nhau quá nồng say
Em ra đi sao chẳng nói
Cho anh một lời
Em ra đi thật sao
Đánh rơi tình nghĩa
Đôi ta xuống vực sâu
Em ra đi sao chẳng nói
Khi nào em về
Dẫu vẫn biết như thế
Nhưng sao lòng vẫn
Chưa quên bóng hình em
Dẫu vẫn biết
Em chẳng yêu anh thật lòng
Dẫu vẫn biết như thế
Nhưng sao lòng vẫn
Chưa quên hết niềm đau
Cố quên em lại càng thấy
Tim đau gấp trăm lần
Tình mình ngày đó trăng sao
Tình mình ngày đó bay cao
Tình mình ngày đó
Vẫn ước ao luôn cần nhau
Nào ngờ ngày tháng trôi qua
Nào ngờ tình cũng phôi pha
Đến khi nhận ra
Ta đã quên mất nhau rồi
Tình mình giờ đã hư hao
Tình mình giờ đã chiêm bao
Tình mình giờ đã biết
Mất nhau trong niềm đau
Thật lòng chỉ muốn quên em
Thật lòng chỉ muốn
Quên đi nỗi đau này
Tình mình ngày đó trăng sao
Tình mình ngày đó bay cao
Tình mình ngày đó
Vẫn ước ao luôn cần nhau
Nào ngờ ngày tháng trôi qua
Nào ngờ tình cũng phôi pha
Đến khi nhận ra
Ta đã quên mất nhau rồi
Tình mình giờ đã hư hao
Tình mình giờ đã chiêm bao
Tình mình giờ đã biết
Mất nhau trong niềm đau
Thật lòng chỉ muốn quên em
Thật lòng chỉ muốn
Quên đi nỗi đau này
Thật lòng chỉ muốn quên em
Thật lòng chỉ muốn
Quên đi nỗi đau này