Thà Nghèo Còn Hơn

Thà Nghèo Còn Hơn

Lời bài hát Thà Nghèo Còn Hơn

Đóng góp bởi

Tình thân trong trần gian
Mấy ai được chữ tình
Sống trong nghèo khó ai cưu mang đời ta
Đời nhiều vòng xoáy
Cuốn xô một kiếp con người
Thế gian có mấy ai mang con tim nhân ái
Tôi không giàu sang
Mà sống trọn kiếp người
Những đêm chợp mắt
Vẫn thấy lòng thảnh thơi
Tiền và vật chất cũng chỉ là hư vô
Một ngày kia chợt tỉnh ra
Như giấc mơ vậy thôi
Thà nghèo hơn phải khổ đau
Vậy người bên tôi mà chi
Xin buông tha đời tôi
Bên tôi mà chi
Khi khiến tôi thêm hoài nghi
Không ai giàu sang
Cưu mang một con người không vụ lợi
Dối nhau mà chi
Khi đường đời còn bao điều ngang trái
Vậy người bên tôi mà chi
Xin cho tôi được yên
Bên tôi mà chi
Tôi không mong tình ai bên đời
Tuy tôi không vận may
Sinh ra trong nghèo hèn
Nhưng tim tôi rực cháy
Cuộc sống không phiền lụy
Vậy tránh xa đời tôi
Tình thân trong trần gian
Mấy ai được chữ tình
Sống trong nghèo khó ai cưu mang đời ta
Đời nhiều vòng xoáy
Cuốn xô một kiếp con người
Thế gian có mấy ai mang con tim nhân ái
Tôi không giàu sang
Mà sống trọn kiếp người
Những đêm chợp mắt
Vẫn thấy lòng thảnh thơi
Tiền và vật chất cũng chỉ là hư vô
Một ngày kia chợt tỉnh ra
Như giấc mơ vậy thôi
Thà nghèo hơn phải khổ đau
Vậy người bên tôi mà chi
Xin buông tha đời tôi
Bên tôi mà chi
Khi khiến tôi thêm hoài nghi
Không ai giàu sang
Cưu mang một con người không vụ lợi
Dối nhau mà chi
Khi đường đời còn bao điều ngang trái
Vậy người bên tôi mà chi
Xin cho tôi được yên
Bên tôi mà chi
Tôi không mong tình ai bên đời
Tuy tôi không vận may
Sinh ra trong nghèo hèn
Nhưng tim tôi rực cháy
Cuộc sống không phiền lụy
Vậy tránh xa đời tôi
Vậy người bên tôi mà chi
Xin buông tha đời tôi
Bên tôi mà chi
Khi khiến tôi thêm hoài nghi
Không ai giàu sang
Cưu mang một con người không vụ lợi
Dối nhau mà chi
Khi đường đời còn bao điều ngang trái
Vậy người bên tôi mà chi
Xin cho tôi được yên
Bên tôi mà chi
Tôi không mong tình ai bên đời
Tuy tôi không vận may
Sinh ra trong nghèo hèn
Nhưng tim tôi rực cháy
Cuộc sống không phiền lụy
Vậy tránh xa đời tôi
Vậy tránh xa đời tôi