Trở Về Bến Xưa

Trở Về Bến Xưa

D&D

Lời bài hát Trở Về Bến Xưa

Đóng góp bởi

Mới hôm nào bao kỉ niệm
Còn đọng trên môi mà
Ngày hôm nay người đã quá xa
Em nỡ quên đi thật sao
Bao đắm say ban đầu
Để mình tôi bơ vơ nơi này
Bến sông này chiều ngày nào mình
Ngồi bên nhau nhìn hoàng hôn
Phai tàn theo bóng đêm
Sao nỡ quên đi ngày qua
Bao ước mơ phai nhòa
Giờ tình sao xa xăm mịt mờ
Người quay lưng đành tâm dối gian
Người ra đi sao quên hết câu thề!
Còn lại đây nhưng tiếc nuối
Trong lòng vẫn lạnh lùng
Ngày qua đi sao đành tâm hắt hiu
Đừng nỡ dối gian khi tình còn đầy
Người hỡi biết chăng nơi này đợi chờ
Nơi bến xưa vắng em
Dòng sông mang nỗi đau
Nhìn bên kia sông
Người xưa khuất xa
Đừng nỡ dối gian khi tình còn đầy
Người hỡi biết chăng nơi này
Vẫn chờ
Mong tháng năm cuốn trôi
Rồi bao giông tố qua
Người tôi yêu quay về nơi bến xưa
Bến sông này chiều ngày nào mình
Ngồi bên nhau nhìn hoàng hôn
Phai tàn theo bóng đêm
Sao nỡ quên đi ngày qua
Bao ước mơ phai nhòa
Giờ tình sao xa xăm mịt mờ
Người quay lưng đành tâm dối gian
Người ra đi sao quên hết câu thề!
Còn lại đây nhưng tiếc nuối
Trong lòng vẫn lạnh lùng
Ngày qua đii sao đành tâm hắt hiu
Đừng nỡ dối gian khi tình còn đầy
Người hỡi biết chăng nơi này đợi chờ
Nơi bến xưa vắng em
Dòng sông mang nỗi đau
Nhìn bên kia sông
Người xưa khuất xa
Đừng nỡ dối gian khi tình còn đầy
Người hỡi biết chăng nơi này
Vẫn chờ
Mong tháng năm cuốn trôi
Rồi bao giông tố qua
Người tôi yêu quay về nơi bến xưa
Đừng nỡ dối gian khi tình còn đầy
Người hỡi biết chăng nơi này đợi chờ
Nơi bến xưa vắng em
Dòng sông mang nỗi đau
Nhìn bên kia sông
Người xưa khuất xa
Đừng nỡ dối gian khi tình còn đầy
Người hỡi biết chăng nơi này
Vẫn chờ
Mong tháng năm cuốn trôi
Rồi bao giông tố qua
Người tôi yêu quay về nơi bến xưa
Hãy quay về!!