Vết Thương Không Lành

Vết Thương Không Lành

Lời bài hát Vết Thương Không Lành

Đóng góp bởi

Hôm qua chúng ta
không còn yêu nên cách xa
Anh và em
mỗi đứa đi mỗi con đường
Lòng anh mang vết thương
đến nay vẫn chưa lành
Cố quên em
để đời anh bình yên
Hôm nay cớ sao
em về đây khi trái tim
Anh dần quên
những tiếng yêu những câu thề
Giờ thì em xin lỗi anh
rớt rơi những giọt lệ
Nên lòng anh
chấp nhận em quay về...
Ngỡ như mình lại ngập tràn
những giấc mơ ta từng mơ
Và cứ ngỡ sẽ thôi
không buồn nữa
Nào đâu biết trái tim em
chẳng đổi thay theo tháng ngày
Em lại đi
thêm một lần đớn đau...
Đã tan rồi một cuộc tình
đã mất em nhưng nào tin
Lòng có nỗi
những cơn đau hằng sâu
Vì sao xát muối lên vết thương
một vết thương chẳng lành
Để giờ anh
mất cảm giác đau buồn...
Hôm qua chúng ta
không còn yêu nên cách xa
Anh và em
mỗi đứa đi mỗi con đường
Lòng anh mang vết thương
đến nay vẫn chưa lành
Cố quên em
để đời anh bình yên.
Hôm nay cớ sao
em về đây khi trái tim
Anh dần quên
những tiếng yêu những câu thề
Giờ thì em xin lỗi anh
rớt rơi những giọt lệ
Nên lòng anh
chấp nhận em quay về...
Ngỡ như mình lại ngập tràn
những giấc mơ ta từng mơ
Và cứ ngỡ sẽ thôi
không buồn nữa
Nào đâu biết trái tim em
chẳng đổi thay theo tháng ngày
Em lại đi
thêm một lần đớn đau...
Đã tan rồi một cuộc tình
đã mất em nhưng nào tin
Lòng có nỗi
những cơn đau hằng sâu
Vì sao xát muối lên vết thương
một vết thương chẳng lành
Để giờ anh
mất cảm giác đau buồn...
Vì sao xát muối lên vết thương
một vết thương chẳng lành
Để giờ anh
mất cảm giác...