Mong Em Sẽ Hiểu Lòng Anh

Mong Em Sẽ Hiểu Lòng Anh

Lời bài hát Mong Em Sẽ Hiểu Lòng Anh

Đóng góp bởi

Dù biết nói chia tay
Xót đau lòng nhau cũng đành
Người hãy hiểu cho anh
Phải đâu vì anh thay đổi
Anh có nổi khổ của anh
Chỉ mong em thứ tha
Dẫu biết xa em rồi
Tim anh cũng đau
Khác gì em
Ngồi thức suốt canh thâu
Trái tim buồn vương nỗi sầu
Nhìn số máy em trong
Chiếc phone lòng anh thêm nhớ
Tin nhắn của em còn đây
Lời yêu thương đắm say
Ta đã trao hôm nào
Năm tháng có nhau
Nay còn đâu
Tình đôi ta
Thôi đành quên
Có yêu nhau
Cũng không thành
Đời anh không
Lo được em
Chỉ làm em
Khổ đau mà thôi
Dù anh không nói ra
Nhưng mong là em hiểu
Tại vì anh
Quá yêu em người ơi
Thì thôi
Xa nhau còn hơn
đến với nhau
Chỉ thêm buồn
Đời anh tay trắng bàn tay
Lấy gì để giữ được em
Đời không như ước mơ
Hãy chấp nhận em hỡi
Mong em sẽ
Hiểu được lòng anh
Dù biết nói chia tay
Xót đau lòng nhau cũng đành
Người hãy hiểu cho anh
Phải đâu vì anh thay đổi
Anh có nổi khổ của anh
Chỉ mong em thứ tha
Dẫu biết xa em rồi
Tim anh cũng đau
Khác gì em
Ngồi thức suốt canh thâu
Trái tim buồn vương nỗi sầu
Nhìn số máy em trong
Chiếc phone lòng anh thêm nhớ
Tin nhắn của em còn đây
Lời yêu thương đắm say
Ta đã trao hôm nào
Năm tháng có nhau
Nay còn đâu
Tình đôi ta
Thôi đành quên
Có yêu nhau
Cũng không thành
Đời anh không
Lo được em
Chỉ làm em
Khổ đau mà thôi
Dù anh không nói ra
Nhưng mong là em hiểu
Tại vì anh
Quá yêu em người ơi
Thì thôi
Xa nhau còn hơn
đến với nhau
Chỉ thêm buồn
Đời anh tay trắng bàn tay
Lấy gì để giữ được em
Đời không như ước mơ
Hãy chấp nhận em hỡi
Mong em sẽ
Hiểu được lòng anh
Thì thôi
Xa nhau còn hơn
đến với nhau
Chỉ thêm buồn
Đời anh tay trắng bàn tay
Lấy gì để giữ được em
Đời không như ước mơ
Hãy chấp nhận em hỡi
Mong em sẽ hiểu
Được lòng anh