Bất Cần Đời

Bất Cần Đời

Lời bài hát Bất Cần Đời

Đóng góp bởi

1. Ta bất cần đời cho ta Rượu hoang của bạn bè rượu giết mình Đời đâu ai cho không ai biếu không Ân nghĩa chi rồi mang của nợ của âu lo. 2. Ta bất cần đời cho ta Lời thương của người tình lời dối tình Nửa khi em không yêu nhưng nói yêu Trót lỡ thua tình ai khóc cười chung nỗi đau. ĐK: Đôi khi nhìn đời bằng ánh mắt phiếm diện qua những lần trót lỡ vay Đời đau thương cho ai đâu xót ai Đã làm cam chịu chớ trách phận đời làm chi. 3. Ta bất cần đời cho ta Giàu sang của lọc lừa sầu mấy mùa Từng đêm ăn không yên ngủ không yên Len lén trong đời qua tháng ngày chưa biết nơi.