Xin Làm Người Xa Lạ

Xin Làm Người Xa Lạ

Lời bài hát Xin Làm Người Xa Lạ

Đóng góp bởi

Còn gì đâu em
Tháng ngày vui ...
Qua mất rồi
Còn gì đâu em
Sao còn đến ....
Xót... xa thêm....
Đoạn đường ta đi....
Còn dài lê thê
Đời nhiều đam mê
Xuôi bước chân quên về
Nên nỡ quên câu thề
Từ đó đôi ta buồn
Thật nhiều
Trong tình yêu.
Thôi về đi em
Về đi em
Chẳng còn gì nữa... rồi
Đời đã cho ta
Bao nhiêu cơn sầu
Để từng đêm thâu
Ôi thương nhớ ....
Trăng sao
Thôi về đi em
Về đi em
Một lần này hết rồi
Cuộc tình đôi ta
Em coi như xa lạ
Bởi nhằm yêu thương
Ta bỏ ta chán chường
Còn gì đâu em
Nhắc nhở chi
Cho thêm buồn
Còn gì đâu em
Sao còn đến
Đắng cay thêm
Còn gì đâu em
Còn gì đâu em
Còn gì đâu em
Xa cách nhau xa rồi
Thôi nhé
Quên trong đời
Còn có yêu xin được
Làm người lạ nghe.. em....
Thôi về đi em
Về đi em
Chẳng còn gì nữa... rồi
Đời đã cho ta
Bao nhiêu cơn sầu
Để từng đêm thâu
Ôi thương nhớ ....
Trăng... sao....
Thôi về đi em
Về đi em
Một lần này hết rồi
Cuộc tình đôi ta
Em coi như xa lạ
Bởi nhằm yêu đương
Ta bỏ ta chán... chường....
Còn gì đâu em
Nhắc nhở chi
Cho thêm buồn
Còn gì đâu em
Sao còn đến
Đắng cay thêm
Còn gì đâu em
Còn gì đâu em
Còn gì đâu em
Xa cách nhau xa rồi
Thôi nhé
Quên trong đời
Còn có yêu xin được
Làm người lạ nghe.. em....
Còn gì đâu em
Còn gì đâu em
Còn gì đâu em
Xa cách nhau xa rồi
Thôi nhé
Quên trong đời
Còn có yêu xin được
Làm người lạ.....
Nghe.. em....