Đoạn Cuối Tình Yêu

Đoạn Cuối Tình Yêu

Lời bài hát Đoạn Cuối Tình Yêu

Đóng góp bởi

Còn khóc chi em
Thôi buồn chi em
Dù có thương đau
Mình cũng xa rồi
Ngày nao ta mơ chung đôi
Ngờ đâu nay chia hai nơi
Vui buồn ai biết trong đời
Ðừng trách nghe anh
Xin hiểu cho em
Tình trái ngang nên
Tình lỡ duyên tình
Thì thôi em quên em quên
Chuyện xưa cho anh cho em
Ðể một người theo dấu đời
Mãi mãi cách xa nhau rồi
Quyến luyến phút giây không rời
Nghẹn ngào ôi nói sao nên lời
Đoạ đày ai khiến xui hai người
Thà đừng biết nhau thì thôi
Giờ những thư xưa
Xin trả cho em
Trời đã phân chia
Tình nghĩa không thành
Đường anh, anh đi anh đi
Đường em, em đi em đi
Kỷ niệm vùi theo tháng ngày
Ðừng trách nghe anh
Xin hiểu cho em
Tình trái ngang nên
Tình lỡ duyên tình
Thì thôi em quên em quên
Chuyện xưa cho anh cho em
Ðể một người theo dấu đời
Mãi mãi cách xa nhau rồi
Quyến luyến phút giây không rời
Nghẹn ngào ôi nói sao nên lời
Đoạ đày ai khiến xui hai người
Thà đừng biết nhau thì thôi
Giờ những thư xưa
Xin trả cho em
Trời đã phân chia
Tình nghĩa không thành
Đường anh, anh đi anh đi
Còn đường em, em đi em đi
Kỷ niệm vùi theo tháng ngày
Đường anh, anh đi anh đi
Đường em, em đi em đi
Kỷ niệm vùi theo tháng ngày