Đoạn Tái Bút

Đoạn Tái Bút

Lời bài hát Đoạn Tái Bút

Đóng góp bởi

Ta xa rồi em nhé
Đường em, em cứ đi
Đừng về bên gác trọ
Để mặc tôi với... đời
Em đi thật xa
Quên hết chuyện ngày qua
Ở đây dù mưa gió
Một mình tôi sẽ đi qua.
Tôi đi tìm bôi xóa
Hình em trong mắt tôi
Lời nào hai đứa nguyện
Và tìm quên kỷ niệm
Men cay từng đêm
Cũng chỉ đày đọa thêm
Tình nhân, tình nhân hỡi...
Đành xa cách nhân tình.
Tôi
Tôi ngỡ em còn thơ
Nên lòng tôi ước mơ
Được yêu em tha thiết
Và nguyện sẽ tôn thờ
Đâu ngờ
Nhọc nhằn trong tình yêu
Giờ đây xót xa nhiều.
Cơn mưa nào không dứt
Buồn riêng ai chẳng phai
Lời nào không chuốt chải
Tình nào luôn thắm.. nồng
Tôi không giận em
Nhưng trách mộng tơ duyên
Tầm tay nào tôi với
Tình ta cách xa.. rồi....
Ta xa rồi
Em nhé
Đường em, em cứ đi
Đừng về
Bên gác trọ
Để mặc tôi với... đời
Em đi thật xa
Quên hết chuyện ngày qua
Ở đây dù mưa gió
Một mình tôi sẽ đi qua.
Tôi đi tìm bôi xóa
Hình em trong mắt tôi
Lời nào hai đứa nguyện
Và tìm quên kỷ niệm
Men cay từng đêm
Cũng chỉ đày đọa thêm
Tình nhân, tình nhân hỡi...
Đành xa cách nhân.. tình.
Tôi
Tôi ngỡ em còn thơ
Nên lòng tôi vẫn mơ
Được yêu em tha thiết
Và nguyện sẽ tôn thờ
Đâu ngờ
Nhọc nhằn trong tình yêu
Giờ đây xót xa nhiều.
Cơn mưa nào không dứt
Buồn riêng ai chẳng phai
Lời nào không chuốt chải
Tình nào luôn thắm.. nồng
Tôi không giận em
Nhưng trách mộng tơ duyên
Tầm tay nào tôi với
Tình ta cách xa.... rồi....
Tôi không giận em
Nhưng trách mộng tơ duyên
Tầm tay nào tôi với
Tình ta...
Cách xa.... rồi....