Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Lời bài hát Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Đóng góp bởi

Tôi trở về đây
Lúc đêm vừa lên
Giăng mắt trời mưa
Phố xưa buồn tênh
Gót mòn tìm dư hương ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm êm ái
Một tình yêu thoát trên tầm tay
Tôi trở về đây
Với con đường xưa
Đâu bóng người thương
Cố nhân về đâu
Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa
Công viên lạnh lùng hoang vắng
Ngọn đèn đêm đứng im cúi đầu
Thu đến thu đi
Cho lá vàng lại bay
Em theo bước về nhà ai
Ân tình xưa đã lỡ
Thời gian nào bôi xóa
Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên
Phố buồn mình tôi
Bước chân lẻ loi
Day dứt trời mưa
Bỗng nghe mặn môi
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Mình gọi nhau cố nhân u sầu
Thu đến thu đi
Cho lá vàng lại bay
Em theo bước về nhà ai
Ân tình xưa đã lỡ
Thời gian nào bôi xóa
Kỷ niệm đầu ai đành lòng quên
Phố buồn mình tôi
Bước chân lẻ loi
Day dứt trời mưa
Bỗng nghe mặn môi
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Mình gọi nhau cố nhân u sầu
Nỗi niềm chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Mình gọi nhau cố nhân u sầu