Tuyệt Vọng

Tuyệt Vọng

Xem MV bài hát

Lời bài hát Tuyệt Vọng

Đóng góp bởi

Sáng Tác: Phạm Việt Hoàng
Làm sao để quên đi bao yêu thương
Cùng anh say đắm!
Làm sao để quên đi những giấc mơ
Mình đắm say bao tháng ngày
Chẳng lẽ cứ thế em khóc
Khóc trong màn đêm mình em rã rời
Chẳng lẽ cứ thế em nhớ
Cuộc tình đã qua của hai chúng ta
Nếu bây giờ em chết
Anh còn đến bên em như lúc đầu
Nếu bây giờ em chết
Anh còn tiếc thương cho em nữa không?
Phải làm sao nếu bây giờ em chết
Biết người tình có trở về tiễn đưa
Hay chỉ đứng nơi xa
Nhìn lặng lẽ âm thầm rồi bước đi
Xa em cảm giác ngỡ ngàng
Xa em mới nhận ra
Muộn màng đánh mất
Muộn màng vĩnh viễn chia lìa
Làm sao để quên đi bao yêu thương
Cùng anh say đắm!
Làm sao để quên đi những giấc mơ
Mình đắm say bao tháng ngày
Chẳng lẽ cứ thế em khóc
Khóc trong màn đêm mình em rã rời
Chẳng lẽ cứ thế em nhớ
Cuộc tình đã qua của hai chúng ta
Nếu bây giờ em chết
Anh còn đến bên em như lúc đầu
Nếu bây giờ em chết
Anh còn tiếc thương cho em nữa không?
Phải làm sao nếu bây giờ em chết
Biết người tình có trở về tiễn đưa
Hay chỉ đứng nơi xa
Nhìn lặng lẽ âm thầm rồi bước đi
Nếu bây giờ em chết
Anh còn đến bên em như lúc đầu
Nếu bây giờ em chết
Anh còn tiếc thương cho em nữa không?
Phải làm sao nếu bây giờ em chết
Biết người tình có trở về tiễn đưa
Hay chỉ đứng nơi xa
Nhìn lặng lẽ âm thầm rồi bước đi
Hay chỉ đứng nơi xa
Nhìn lặng lẽ âm thầm
rồi bước đi