Đã Không Yêu Thì Thôi

Đã Không Yêu Thì Thôi

Xem MV bài hát

Lời bài hát Đã Không Yêu Thì Thôi

Đóng góp bởi

Lời nói đầu môi
Anh ơi
Chót lưỡi đầu môi.
Phải xa đành thôi
Sao anh gian dối
Người ơi.
Vì sao tình tôi
Chân thành bên anh
Đã lâu.
Vì sao anh.
Tôi không hiểu vì sao.
Dù biết tình yêu
Xưa nay vẫn có
Hợp tan.
Phải đâu đành quên
Bao nhiêu yêu dấu
Thời gian.
Nhìn mưa rơi ngoài hiên
Nghe tình tôi lao xao
Triền miên.
Một ngày kia
Anh có quay về.
Đã không yêu thì thôi
Ta gặp nhau làm chi?
Thêm bao xót xa
Mình tôi
Anh ơi tình si.
Anh như áng mây
Trên trời và hoài
Xa xôi.
Cho dù tôi đã
Cố níu giữ tình anh.
Đã không yêu thì thôi
Anh cần chi gian dối.
Thêm bao trái ngang
Cuộc tình ngượng ngùng
Đầu môi.
Mưa giăng mắt,
Trên môi sầu
Tình nhạt đơn côi.
Dù xa nhưng trong
Tim tôi mình anh thôi.
Lời nói đầu môi
Anh ơi
Chót lưỡi đầu môi.
Phải xa đành thôi
Sao anh gian dối
Người ơi.
Vì sao tình tôi
Chân thành bên anh
Đã lâu.
Vì sao anh.
Tôi không hiểu vì sao.
Dù biết tình yêu
Xưa nay vẫn có
Hợp tan.
Phải đâu đành quên
Bao nhiêu yêu dấu
Thời gian.
Nhìn mưa rơi ngoài hiên
Nghe tình tôi lao xao
Triền miên.
Một ngày kia
Anh có quay về.
Đã không yêu thì thôi
Ta gặp nhau làm chi?
Thêm bao xót xa
Mình tôi
Anh ơi tình si.
Anh như áng mây
Trên trời và hoài
Xa xôi.
Cho dù tôi đã
Cố níu giữ tình anh.
Đã không yêu thì thôi
Anh cần chi gian dối.
Thêm bao trái ngang
Cuộc tình ngượng ngùng
Đầu môi.
Mưa giăng mắt,
Trên môi sầu
Tình nhạt đơn côi.
Dù xa nhưng trong
Tim tôi mình anh thôi.
Đã không yêu thì thôi
Ta gặp nhau làm chi?
Thêm bao xót xa
Mình tôi
Anh ơi tình si.
Anh như áng mây
Trên trời và hoài
Xa xôi.
Cho dù tôi đã
Cố níu giữ tình anh.
Đã không yêu thì thôi
Anh cần chi gian dối.
Thêm bao trái ngang
Cuộc tình ngượng ngùng
Đầu môi.
Mưa giăng mắt,
Trên môi sầu
Tình nhạt đơn côi.
Dù xa nhưng trong
Tim tôi mình anh thôi.