Tình Đắng

Tình Đắng

Lời bài hát Tình Đắng

Đóng góp bởi

Mưa trên phố khuya
Nhớ anh nhớ anh
Em buồn hơn
Mưa rơi hắt hiu
Xót xa tiếng mưa
Buồn em khóc
Ngày xưa ta quen nhau
Trên phố mưa tuyệt vời
Ngày xưa em yêu anh
Yêu rất nhiều
Ngày xưa anh ru em
Trong giấc mơ ngọt ngào
Mà tại sao hôm nay
Nghe đắng cay
Tình đắng như chén men nồng
Tình chẳng như giấc mơ hồng
Lời anh dối gian
Ngọt ngào bờ môi
Giọt nước nước mắt đã rơi nhiều
Tội lắm cô bé si tình
Về đâu hỡi anh
Còn lại mình em
Mưa trên phố khuya
Nhớ anh nhớ anh
Em buồn hơn
Mưa rơi hắt hiu
Xót xa tiếng mưa
Buồn em khóc
Ngày xưa ta quen nhau
Trên phố mưa tuyệt vời
Ngày xưa em yêu anh
Yêu rất nhiều
Ngày xưa anh ru em
Trong giấc mơ ngọt ngào
Mà tại sao hôm nay
Nghe đắng cay
Tình đắng như chén men nồng
Tình chẳng như giấc mơ hồng
Lời anh dối gian
Ngọt ngào bờ môi
Giọt nước nước mắt đã rơi nhiều
Tội lắm cô bé si tình
Về đâu hỡi anh
Còn lại mình em
Tình đắng như chén men nồng
Tình chẳng như giấc mơ hồng
Lời anh dối gian
Ngọt ngào bờ môi
Giọt nước nước mắt đã rơi nhiều
Tội lắm cô bé si tình
Về đâu hỡi anh
Còn lại mình em
Tình đắng như chén men nồng
Tình chẳng như giấc mơ hồng
Lời anh dối gian
Ngọt ngào bờ môi
Giọt nước nước mắt đã rơi nhiều
Tội lắm cô bé si tình
Về đâu hỡi anh
Còn lại mình em