Trong Em Tình Vẫn Sáng

Trong Em Tình Vẫn Sáng

Lời bài hát Trong Em Tình Vẫn Sáng

Đóng góp bởi

Anh đi rồi
Buổi chiều chỉ còn lại một mình
Lệ vương trên bờ mi u buồn
Người yêu ơi
Sao chia tay nhau làm chi
Khi con tim vẫn còn say
Em nơi này chỉ còn
Một trời đầy kỷ niệm
Gợi lên trong tim em niềm xót xa
Người yêu ơi mưa rơi rơi
Âm thầm rơi trong tim em
Đêm từng đêm
Chốn xa vời đó
Mưa có rơi buồn không
Từng đêm lạnh giá
Anh có mơ về em
Tình em dù cách xa
Không chung một hướng
Vẫn thiết tha nào nguôi
Vẫn nhớ anh từng ngày
Tình em còn mãi
Trong trái tim tuyệt vời
Dù xa ngàn lối
Vẫn nhớ anh không rời
Dù cho ngày tháng
Không đi chung một lối
Trong em tình vẫn sáng
Anh đi rồi
Buổi chiều chỉ còn lại một mình
Lệ vương trên bờ mi u buồn
Người yêu ơi
Sao chia tay nhau làm chi
Khi con tim vẫn còn say
Em nơi này chỉ còn
Một trời đầy kỷ niệm
Gợi lên trong tim em niềm xót xa
Người yêu ơi mưa rơi rơi
Âm thầm rơi trong tim em
Đêm từng đêm
Chốn xa vời đó
Mưa có rơi buồn không
Từng đêm lạnh giá
Anh có mơ về em
Tình em dù cách xa
Không chung một hướng
Vẫn thiết tha nào nguôi
Vẫn nhớ anh từng ngày
Tình em còn mãi
Trong trái tim tuyệt vời
Dù xa ngàn lối
Vẫn nhớ anh không rời
Dù cho ngày tháng
Không đi chung một lối
Trong em tình vẫn sáng
Vắng xa nhau anh có mơ ngày về
Từng đêm lạnh giá
Anh có mơ về em
Tình em dù cách xa
Không chung một hướng
Vẫn thiết tha nào nguôi
Vẫn nhớ anh từng ngày
Tình em còn mãi
Trong trái tim tuyệt vời
Dù xa ngàn lối
Vẫn nhớ anh không rời
Dù cho ngày tháng
Không đi chung một lối
Trong tình em vẫn sáng