Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt

Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt

Lời bài hát Tình Yêu Và Giọt Nước Mắt

Đóng góp bởi

Xưa ta yêu nhau
Tình yêu ta thơ ngây
Đẹp như ánh sao
Trên trời cao.
Bao nhiêu đam mê
Đời ta trao cho nhau
Giờ đây trái tim
Anh thay lòng.
Thôi thôi quên đi
Tình kia không như mơ
Chỉ đem nước mắt
Với buồn đau.
Yêu khi người xa
Lòng ta sẽ đau
Sẽ mãi không còn tin ai
Người đến đây làm chi
Rồi vội đi người ơi.
Nói yêu tôi làm gì
Rồi vội quên tình tôi.
Người đành tâm vậy sao
Xóa đi bao kỷ niệm.
Nói chi lời gian dối
Biết thế ngày xưa
Tôi đừng tin lời anh.
Biết thế ngày xưa
Tôi không yêu anh thật nhiều.
Vì tình yêu anh giờ đây
Đã không như hôm nào
Chỉ mang lại nhiều nước mắt
Xưa ta yêu nhau
Tình yêu ta thơ ngây
Đẹp như ánh sao
Trên trời cao.
Bao nhiêu đam mê
Đời ta trao cho nhau
Giờ đây trái tim
Anh thay lòng.
Thôi thôi quên đi
Tình kia không như mơ
Chỉ đem nước mắt
Với buồn đau.
Yêu khi người xa
Lòng ta sẽ đau
Sẽ mãi không còn tin ai
Người đến đây làm chi
Rồi vội đi người ơi.
Nói yêu tôi làm gì
Rồi vội quên tình tôi.
Người đành tâm vậy sao
Xóa đi bao kỷ niệm.
Nói chi lời gian dối
Biết thế ngày xưa
Tôi đừng tin lời anh.
Biết thế ngày xưa
Tôi không yêu anh thật nhiều.
Vì tình yêu anh giờ đây
Đã không như hôm nào
Chỉ mang lại nhiều nước mắt
Người đến đây làm chi
Rồi vội đi người ơi.
Nói yêu tôi làm gì
Rồi vội quên tình tôi.
Người đành tâm vậy sao
Xóa đi bao kỷ niệm.
Nói chi lời gian dối
Biết thế ngày xưa
Tôi đừng tin lời anh.
Biết thế ngày xưa
Tôi không yêu anh thật nhiều.
Vì tình yêu anh giờ đây
Đã không như hôm nào
Chỉ mang lại nhiều nước mắt
Vì tình yêu anh giờ đây
Đã không như hôm nào
Chỉ mang lại nhiều nước mắt