Bí Mật Trái Tim

Bí Mật Trái Tim

Xem MV bài hát

Lời bài hát Bí Mật Trái Tim

Đóng góp bởi

Nhìn ngồi sao trên cao lấp lánh
Em ước mơ đôi ta
Sẽ mãi không rời
Người yêu ơi em yêu anh lắm
E ấp trên đôi môi
Tình đầu con gái
Hỏi vì sao trên cao có biết
Anh đã thương
Đã yêu em như thế nào
Mà tại sao em yêu không biết
Cho trái tim anh rơi lệ
Muốn nói với anh yêu mình anh
Sẽ nói với anh yêu thật nhiều
Biết nói với anh yêu làm sao
Em là con gái
Không dám nói đâu
Muốn nói với em yêu mình em
Sẽ nói với em yêu thật nhiều
Biết nói với em yêu làm sao
Thôi đành câm nín
Dám đâu ngỏ lời
Nhìn ngồi sao trên cao lấp lánh
Em ước mơ đôi ta
Sẽ mãi không rời
Người yêu ơi em yêu anh lắm
E ấp trên đôi môi
Tình đầu con gái
Hỏi vì sao trên cao có biết
Anh đã thương
Đã yêu em như thế nào
Mà tại sao em yêu không biết
Cho trái tim anh rơi lệ
Muốn nói với anh yêu mình anh
Sẽ nói với anh yêu thật nhiều
Biết nói với anh yêu làm sao
Em là con gái
Không dám nói đâu
Muốn nói với em yêu mình em
Sẽ nói với em yêu thật nhiều
Biết nói với em yêu làm sao
Thôi đành câm nín
Dám đâu ngỏ lời
Muốn nói với anh yêu mình anh
Sẽ nói với anh yêu thật nhiều
Biết nói với anh yêu làm sao
Em là con gái
Không dám nói đâu
Muốn nói với em yêu mình em
Sẽ nói với em yêu thật nhiều
Biết nói với em yêu làm sao
Thôi đành câm nín
Dám đâu ngỏ lời