Chữ Hiếu Chữ Tình

Chữ Hiếu Chữ Tình

Lời bài hát Chữ Hiếu Chữ Tình

Đóng góp bởi

Nỗi lòng em ai có thấu
Anh đừng nên trách em làm gì
Thật tình lòng em đâu muốn
Để cho anh khổ đau vì em
Đời em đôi vai còn nặng gánh gia đình
Làm sao em quên
Hạnh phúc cho riêng mình em
Cõi lòng em như tơ rối
Em chẳng biết tính sao cho vừa
Vì phận làm con chữ hiếu
Trả chưa xong biết phải làm sao
Giờ em theo anh thì có lỗi với gia đình
Mà chia tay nhau
Em cũng không sao đành
Dù yêu anh
Nhưng em biết phải làm sao
Thật khó cho em
Giữa bên hiếu bên tình
Tình mẹ cha em dãi nắng dầm mưa
Em đau lòng lắm anh có biết không
Đành thôi chia tay
Quên em đi người ơi
Xin hiểu cho em
Bởi chữ hiếu chưa tròn
Mà em phải ra đi phụ tình anh
Lấy người giàu sang ta xa rời từ đây
Nỗi lòng em ai có thấu
Anh đừng nên trách em làm gì
Thật tình nào em đâu muốn
Để cho anh khổ đau vì em
Đời em đôi vai còn nặng gánh gia đình
Làm sao em quên
Hạnh phúc cho riêng mình em
Cõi lòng em như tơ rối
Em chẳng biết tính sao cho vừa
Vì phận làm con chữ hiếu
Trả chưa xong biết phải làm sao
Giờ em theo anh thì có lỗi với gia đình
Mà chia tay nhau
Em cũng không sao đành
Dù yêu anh
Nhưng em biết phải làm sao
Thật khó cho em
Giữa bên hiếu bên tình
Nhìn mẹ cha em dãi nắng dầm mưa
Em đau lòng lắm anh có biết không
Đành thôi chia tay
Quên em đi người ơi
Xin hiểu cho em
Bởi chữ hiếu chưa tròn
Mà em phải ra đi phụ tình anh
Lấy người giàu sang ta xa rời từ đây
Nhìn mẹ cha em dãi nắng dầm mưa
Em đau lòng lắm anh có biết không
Đành thôi chia tay
Quên em đi người ơi
Xin hiểu cho em
Bởi chữ hiếu chưa tròn
Mà em phải ra đi phụ tình anh
Lấy người giàu sang ta xa rời từ đây
Mà em phải ra đi phụ tình anh
Lấy người giàu sang ta xa rời từ đây