Nếu Lúc Trước Anh Đừng Tới

Nếu Lúc Trước Anh Đừng Tới

Lời bài hát Nếu Lúc Trước Anh Đừng Tới

Đóng góp bởi

Chuyện tình ngày xưa
Mơ hồ như cơn gió vô tình
Từng mùa đông qua luôn
Làm se sắt trái tim mình
Chẳng còn chi nữa sao lòng ta
Cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa
Và dường như niềm thương
Nhớ vẫn chưa phai mờ
Đoạn đường ngày xưa
Anh cùng em chung bước đi về
Đoạn đường hôm nay
Riêng mình em lê gót ê chề
Đường vào tình yêu sao giờ đây
Rẽ lối chia đôi trong tịch liêu
Bởi vì đâu hai chúng ta
Không thể có nhau
Còn nhớ những lúc đắm đuối
Vui với nhau anh thường tươi cười
Và anh nói anh sẽ mãi yêu đến
Trọn cuộc đời
Thời gian như con nước trôi
Lời anh như cơn gió thôi
Và giờ đây anh bỏ em
Một mình đơn côi
Nếu lúc trước anh đừng tới
Có lẽ tốt hơn người ơi
Và em chẳng cần bận tâm
Những điều gian dối
Nếu lúc trước anh đừng nói
Nói những tiếng yêu đầu môi
Thì đâu buồn chi khi
Mỗi đứa một phương trời
Chuyện tình ngày xưa
Mơ hồ như cơn gió vô tình
Từng mùa đông qua luôn
Làm se sắt trái tim mình
Chẳng còn chi nữa sao lòng ta
Cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa
Và dường như niềm thương
Nhớ vẫn chưa phai mờ
Đoạn đường ngày xưa
Anh cùng em chung bước đi về
Đoạn đường hôm nay
Riêng mình em lê gót ê chề
Đường vào tình yêu sao giờ đây
Rẽ lối chia đôi trong tịch liêu
Bởi vì đâu hai chúng ta
Không thể có nhau
Còn nhớ những lúc đắm đuối
Vui với nhau anh thường tươi cười
Và anh nói anh sẽ mãi yêu đến
Trọn cuộc đời
Thời gian như con nước trôi
Lời anh như cơn gió thôi
Và giờ đây anh bỏ em
Một mình đơn côi
Nếu lúc trước anh đừng tới
Có lẽ tốt hơn người ơi
Và em chẳng cần bận tâm
Những điều gian dối
Nếu lúc trước anh đừng nói
Nói những tiếng yêu đầu môi
Thì đâu buồn chi khi
Mỗi đứa một phương trời
Nếu lúc trước anh đừng tới
Có lẽ tốt hơn người ơi
Và em chẳng cần bận tâm
Những điều gian dối
Nếu lúc trước anh đừng nói
Nói những tiếng yêu đầu môi
Thì đâu buồn chi khi
Mỗi đứa một phương trời
Thì đâu buồn chi khi
Mỗi đứa một phương trời